Łopatka Ściskanie łopatki

Krok 1: Usiądź na krześle z nogami płasko na podłodze.

Krok 2: Zablokować palce za sobą, z rozluźnionymi ramionami i zgiętymi łokciami.

Krok 3: Wdychać.

Krok 4: Powoli przyciągaj łokcie do siebie podczas wydechu, mocno ściskając łopatki.

Krok 5: Wdychaj, gdy zwalniasz ścisk.

Krok 6: Pracuj powoli i rytmicznie, synchronizując swój ruch z oddechem.

Krok 7: Powtórzyć 10 razy.

Stwórz swój własny gabinet fitness, przeglądając ćwiczenia w naszej Workplace Fitness Library.

Źródło: Yoga Wiz