Najlepsze kraje wykorzystujące kodeks podatkowy do kształtowania zrównoważonej działalności gospodarczej

Stany Zjednoczone zajęły pierwsze miejsce wśród dwudziestu jeden krajów, które najaktywniej wykorzystują kodeks podatkowy do wywierania wpływu na zrównoważoną działalność przedsiębiorstw, zgodnie z inauguracyjną edycją indeksu KPMG Green Tax Index, odzwierciedlającego szeroko zakrojony i ugruntowany od dawna program federalnych zachęt podatkowych dotyczących ogólnie energii, w tym konkretnych zachęt dotyczących efektywności energetycznej, energii odnawialnej i ekologicznych budynków.

Japonia, Wielka Brytania, Francja, Korea Południowa i Chiny również znalazły się w czołówce krajów stosujących podatki jako narzędzie napędzające zrównoważone zachowania przedsiębiorstw, zgodnie z indeksem. Kluczowe obszary polityki badane w ramach indeksu to efektywność energetyczna, wodooszczędność, emisja dwutlenku węgla, zielone innowacje i zielone budynki.

“Zielony Indeks Podatkowy KPMG Green Tax Index dostarcza decydentom, Dyrektorom Finansowym i członkom zarządu ważnych wskazówek dotyczących tego, w jaki sposób kraje wykorzystują podatki do wpływania na zachowania korporacyjne”, powiedział John Gimigliano, dyrektor naczelny ds. podatku zrównoważonego rozwoju w waszyngtońskiej krajowej praktyce podatkowej KPMG LLP. “Na przykład Japonia zajmuje najwyższe miejsca w rankingach dotyczących promowania zachęt podatkowych dla produkcji pojazdów ekologicznych, podczas gdy Stany Zjednoczone opowiadają się za kompleksowym systemem zachęt podatkowych w zakresie energii odnawialnej. W rezultacie widzimy, że z Japonii wychodzi coraz więcej ekologicznych samochodów, a w sektorze energii odnawialnej w USA obserwujemy gwałtowny wzrost”.

“Te oparte na działaniach rankingi mogą być cenne dla osób podejmujących decyzje dotyczące zrównoważonego rozwoju w korporacjach, ponieważ przydzielają one budżety i oceniają inwestycje na całym świecie”, powiedział John Hickox, partner doradczy i amerykański lider praktyki w zakresie zmian klimatycznych i usług zrównoważonego rozwoju w KPMG LLP.

W indeksie KPMG zidentyfikowano ponad 200 indywidualnych zachęt i kar podatkowych istotnych dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Co najmniej trzydzieści z nich zostało wprowadzonych od stycznia 2011 r., co odzwierciedla coraz szybsze tempo ekologicznych inwestycji na świecie.

KPMG Wskaźnik podatku ekologicznegoOgólne rankingi państw

 1. Stany Zjednoczone
 2. Japonia
 3. Zjednoczone Królestwo
 4. Francja
 5. Korea
 6. Chiny
 7. Irlandia
 8. Niderlandy
 9. Belgia
 10. Indie
 11. Kanada
 12. Hiszpania
 13. Republika Południowej Afryki
 14. Singapur
 15. Finlandia
 16. Niemcy
 17. Australia
 18. Brazylia
 19. Argentyna
 20. Meksyk
 21. Rosja

Ranking USA

Stany Zjednoczone zajmują pierwsze miejsce w rankingu KPMG Green Tax Index przede wszystkim dzięki szerokiemu programowi federalnych zachęt podatkowych dla efektywności energetycznej, energii odnawialnej i zielonych budynków.

Zgodnie z indeksem KPMG Green Tax Index, amerykański kodeks podatkowy przewiduje szereg ulg podatkowych, w tym ulgę podatkową dotyczącą produkcji energii odnawialnej oraz zachęty podatkowe dotyczące budowy efektywnych energetycznie budynków.

Stany Zjednoczone stosują kary ekologiczne mniej niż inne zachodnio rozwinięte kraje poza Kanadą. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie kary z tytułu podatków ekologicznych, to Stany Zjednoczone spadną do czternastej.

“Zielony indeks podatkowy KPMG Green Tax Index pokazuje, jak ważne dla korporacji jest upewnienie się, że ich szefowie ds. zrównoważonego rozwoju i szefowie ds. podatkowych rozmawiają”, powiedział Gimigliano z KPMG. “W wielu firmach te funkcje mogły nigdy nie zostać spełnione. Jedną z krytycznych lekcji płynących z Green Tax Index jest to, że aby firmy mogły zwiększyć zwrot ze swoich zielonych wydatków, funkcje podatkowe i zrównoważonego rozwoju powinny współpracować przed podjęciem decyzji inwestycyjnej”.

“Green investment continues to gain momentum globally, and the KPMG Green Tax Index provides a greater understanding of the entire financial picture of green investment, pre- and post-tax”, dodał Hickox KPMG.

Ranking dodatkowych globalnych gospodarek

 • Japonia zajmuje drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej, ale w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, osiąga wyższe wyniki w zakresie ekologicznych kar podatkowych niż w zakresie zachęt. Japonia jest również liderem w rankingu środków podatkowych mających na celu promowanie wykorzystania i produkcji pojazdów ekologicznych.
 • Zjednoczone Królestwo zajmuje trzecie miejsce, a ekologiczne podejście podatkowe jest zrównoważone pomiędzy karami a zachętami. Zjednoczone Królestwo osiąga najwyższe wyniki w dziedzinie emisji dwutlenku węgla i zmian klimatu.
 • Francja zajmuje czwarte miejsce w ogólnym rankingu, a ekologiczna polityka podatkowa jest w większym stopniu ukierunkowana na kary niż zachęty.
 • Korea Południowa zajmuje piąte miejsce, i podobnie jak Stany Zjednoczone, ma ekologiczny system podatkowy ważony raczej zachętami niż karami. Korea Południowa prowadzi w rankingu “zielonych innowacji”, co sugeruje, że Korea Południowa jest szczególnie aktywna w wykorzystywaniu swojego kodeksu podatkowego do wspierania zielonych badań i rozwoju.
 • Chiny zajmują szóste miejsce z ekologiczną polityką podatkową zrównoważoną pomiędzy zachętami i karami i skoncentrowaną na efektywnym wykorzystaniu zasobów (energii, wody i materiałów) oraz na ekologicznych budynkach.

“Właśnie te inwestycje, które mogą być motorem zmian i zapewnić przewagę konkurencyjną, mogą nigdy nie zostać zrealizowane, jeśli systemy podatków ekologicznych nie będą w pełni zrozumiałe i wykorzystywane”, powiedział Gimigliano z KPMG. “Inwestycje, które z trudem przychodzą do realizacji na zasadzie przed opodatkowaniem, mogą rozkwitnąć po analizie podatków ekologicznych. Firmy nie powinny lekceważyć potencjału zielonych zachęt podatkowych, aby zapewnić korzyści w zakresie wydajności i produktywności, napędzać innowacje i przyczyniać się do osiągania wyników końcowych”.

O wskaźniku KPMG Green Tax Index

Green Tax Index KPMG koncentruje się na dwudziestu jeden największych gospodarkach na świecie, które zdaniem KPMG International mają znaczący udział w globalnej działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw. Wysoka pozycja w Indeksie nie musi oznaczać, że dany kraj jest bardziej “zielony” od innych. Oznacza to, że rząd jest bardziej aktywny od innych w wykorzystywaniu systemu podatkowego jako narzędzia wpływania na zachowania korporacyjne i osiąganie celów zielonej polityki.

Niższa ranga nie oznacza, że rząd nie posiada żadnych instrumentów podatkowych ani motywacyjnych w zakresie ochrony środowiska. Każdy kraj wymieniony w Indeksie Zielonych Podatków KPMG wykorzystuje zielone podatki i zachęty w zakresie godnym zbadania przez specjalistów ds. podatków od przedsiębiorstw i zrównoważonego rozwoju. Kraje, w których rząd w ogóle nie stosuje zielonych podatków lub zachęt, lub stosuje je tylko w minimalnym zakresie, nie zostały włączone do próby krajów wybranych do rewizji w Indeksie.

Ocena punktowa wymagała pewnej dyskrecji i oceny, dlatego też powinna być traktowana jako orientacyjna, a nie bezwzględna, w celu przedstawienia opinii tych rządów, które mają najbardziej aktywne i rozwinięte ekologiczne systemy podatkowe i motywacyjne. Szczegółowe informacje na temat metodyki oceny punktowej można znaleźć na stronie internetowej www.kpmg.com/greentax.

Źródło: KPMG LLP