Najważniejsze informacje z SEC Speaks

Główny księgowy SEC, Jim Kroeker, przedstawił aktualny stan rozważań SEC na temat włączenia MSSF do amerykańskiego systemu sprawozdawczości finansowej w swoich uwagach do panelu rachunkowości na konferencji SEC Speaks 2012, która odbyła się w sobotę 25 lutego 2012 r. w PLI. W panelu tym wystąpił również pełniący obowiązki głównego księgowego Corp Fin Craig Olinger, który mówił m.in. o awariach strat, korekcie błędów i reklasyfikacjach. Kroeker poruszył również różne aktualne tematy z zakresu audytu i tworzenia przepisów PCAOB. Jamie Eichen, Główny Księgowy Działu Zarządzania Inwestycjami, mówił również o wielu tematach, w tym o wartości godziwej. Przeczytaj więcej szczegółów z uwag Kroekera, Olingera i Eichena.