Nie Wykluczenie ze sprzedaży mieszkania kontrolowanego przez najemcę

Oto intrygujący scenariusz, który może się pojawić, jeśli mieszkasz w Nowym Jorku lub innym mieście z prawem kontroli czynszu, a Twój lokal mieszkalny jest kontrolowany lub stabilizowany czynszem, w którym mieszkasz jako główna siedziba. Zgodnie z przepisami miasta istnieją ścisłe ograniczenia dotyczące eksmisji z takich mieszkań.

Twój wynajmujący chce Cię usunąć z mieszkania, a następnie zaoferować je do wynajęcia po znacznie wyższych cenach rynkowych lub na sprzedaż jako mieszkanie lub lokal spółdzielczy. Poddajesz się nijakości właściciela i zrzekasz się swoich praw pod kontrolą czynszu w zamian za sporą zapłatę.

Zrozumiałe jest, że chcesz skorzystać z wyłączenia zysku aż do 500.000 dolarów lub 250.000 dolarów i w ten sposób uniknąć podatków od zysku ze sprzedaży prawa do pozostania w mieszkaniu. Możesz? Zdecydowanie nie, powiedzmy wytyczne IRS dla sprzedawców domów. â You do not meet the ownership test when you rent an apartment.â»

Sęk w tym, że w przeciwieństwie do właściciela, nigdy nie masz prawa do podnajmu, oddawania lub sprzedaży mieszkania. Nie posiadasz nic poza prawami wynikającymi z najmu.

W takim razie, czy w ramach rozwiązania awaryjnego należy zgłosić płatność za wyprowadzkę z mieszkania jako zwykły dochód, podobnie jak dochód ze źródeł takich jak pensje i emerytury? Czy też można je zgłosić jako długoterminowy zysk kapitałowy ze sprzedaży majątku posiadanego przez ponad 12 miesięcy, który jest opodatkowany niższą stawką? Jako zysk kapitałowy, zgodnie z Revenue Ruling 56-531. Uncle Sam’s take jest powiększony o obowiązujące państwowe podatki dochodowe.

Sprzedaż wolnej ziemi: Powikłania Obfite

Wykluczenie jest dostępne dla zysku na sprzedaży wolnej ziemi przylegającej do mieszkania, które zajmujesz jako swój główny dom. Aby kwalifikować się do wykluczenia z zysku, musisz spełnić dwa wymogi. Po pierwsze, jesteś właścicielem i korzystać z przyległej działki jako części swojego głównego domu. Po drugie, można sprzedać działkę w okresie od 24 miesięcy przed do 24 miesięcy po sprzedaży głównego domu. Nie ma znaczenia, że nie sprzedajesz swojego głównego domu w tym samym czasie.

IRS traktuje sprzedaż (lub sprzedaż) jako jedną sprzedaż. Pozwala to na tylko jedno wykluczenie dla każdego zysku.

W regulaminie agencji znajduje się przykład kobiety, która sprzedała jednoakrową paczkę, w której znajdował się jej dom. W osobnej transakcji sprzedała 29 przyległych akrów wolnej ziemi. Może ona skorzystać z wyłączenia, aby wymazać podatki od połączonych zysków z obu sprzedaży. Prawdopodobnie pozostałaby również uprawniona do wyłączenia, gdyby rozładowała 29 akrów w kilku oddzielnych transakcjach sprzedaży.

Refund Claims

Co jeśli sprzeda ziemię i złoży wniosek o zwrot za ten rok, zanim sprzeda dom? Nie może ubiegać się o wyłączenie dla zysku kapitałowego ze sprzedaży ziemi i musi zadeklarować zysk jako dochód podlegający opodatkowaniu.

Co jeśli następnie sprzeda dom w terminie 24 miesięcy i uzyska prawo do zwrotu podatku zapłaconego od zysku ze sprzedaży gruntu? Powinna ona złożyć formularz 1040X w celu zmiany wcześniejszego zwrotu i uzyskania zwrotu.