Nisko-niedostateczne limity mieszkaniowe, które należy znieść dla ofiar katastrofy w Kolorado

IR-2013-79

IRS ogłosiła 30 września 2013 r., że zrzeka się pewnych ograniczeń dla projektów finansowanych z ulgami mieszkaniowymi o niskich dochodach lub obligacji zwolnionych z podatku, tak aby właściciele i operatorzy tych obiektów w dowolnym miejscu w kraju mogli zapewnić mieszkania ofiarom poważnych burz, powodzi, osunięć ziemi i błota w Kolorado, które rozpoczęły się 11 września.

Ze względu na rozległe zniszczenia budynków mieszkalnych spowodowane burzami i powodziami, IRS tymczasowo zawiesi pewne ograniczenia dla wykwalifikowanych projektów mieszkaniowych o niskich dochodach, w których mieszkają ludzie wysiedleni przez burze i powodzie. Działanie to zwiększy dostępność mieszkań dla ofiar katastrof i ich rodzin. Dalsze szczegóły dostępne są w obwieszczeniu 2013-63 oraz obwieszczeniu 2013-64, opublikowanych na stronie IRS.gov.

IRS ogłosił ostatnio inne ulgi dostępne dla dotkniętych podatników na obszarze ogłoszonym przez prezydenta jako obszar klęski.