Nowe zasady NASAA wymagają pisemnych planów sukcesji

Śmierć, nagła utrata kluczowych osób, poważne choroby oraz klęski żywiołowe lub inne katastrofy mogą siać spustoszenie w firmach doradczych i ich klientach, a zgodnie z nowymi zasadami konieczne jest wprowadzenie pisemnych planów sukcesji, aby zrównoważyć takie zdarzenia.

Nowa modelowa reguła północnoamerykańskiego Stowarzyszenia Administratorów Papierów Wartościowych (NASAA) dotycząca ciągłości działania i planowania sukcesji przez doradców inwestycyjnych zarejestrowanych przez państwo wymaga teraz pisemnych procedur. W szczególności wytyczne te zostały opracowane przez zespół ds. polityki regulacyjnej i przeglądu projektów doradców inwestycyjnych NASAA.

Chociaż każdy plan będzie musiał być dostosowany do konkretnych potrzeb biznesowych doradców, należy uwzględnić te pięć punktów:

  1. Ochrona, tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie zapisów i ksiąg.
  2. Komunikacja ze wszystkimi osobami zaangażowanymi w działalność gospodarczą – od klientów po sprzedawców i organy regulacyjne – w sprawie przerwania działalności, utraty niektórych osób lub innych skutków.
  3. Nowa lokalizacja biura, w razie potrzeby.
  4. Przeniesienie odpowiedzialności w przypadku utraty kluczowego personelu.
  5. Inne taktyki niezbędne do tego, aby zakłócenia w działalności klientów i przedsiębiorstw były jak najmniejsze.

To nie jest przypadkowe ćwiczenie. Reguła modelowa została opracowana zgodnie z art. 203 Ustawy o Jednolitych Papierach Wartościowych z 1956 r. oraz art. 411 Ustawy o Jednolitych Papierach Wartościowych z 2002 r., w szczególności w sekcjach dotyczących ewidencji.Co więcej, przestrzeganie zasady modelowej jest częścią obowiązków powierniczych doradcy, zgodnie z art. 102 i 502 obu ustaw.

“Doradcy stają w obliczu znacznego ryzyka, jeśli nie są w stanie obsługiwać klientów, tymczasowo lub na stałe” – mówi zasada. “Niezajęcie się tym ryzykiem przy pomocy [planu ciągłości działania i sukcesji] może spowodować szkody dla klientów doradców, narażenie na działania regulacyjne oraz spory sądowe o niespełnienie obowiązków prawnych, regulacyjnych lub umownych”.

Pamiętaj też, że stany mogą mieć określone wymagania dotyczące planowania dziedziczenia, które mogą różnić się od zasady modelu NASAA. Wymagania stawiane przez państwa mogą również oznaczać jedynie konieczność opracowania planu, należy więc pamiętać o powierniczym obowiązku zmniejszenia ryzyka dla klientów.

Spójrzmy więc na teoretyczną sytuację w przykładzie przedstawionym przez NASAA w regule modelu:

Wyłączna firma doradcza Mary Smith, Mary’s Wealth Management, zarządza przede wszystkim rachunkami dla starszych klientów na zasadzie uznaniowości. Opłaty są pobierane co kwartał z góry i wpłacane na konto czekowe należące do jej męża, Henry’ego.

Mary i Henryk są również współwłaścicielami trzybiurowego budynku, a Mary jest jedynym leasingodawcą dla dwóch, dwuletnich umów najmu, za które najemcy płacili czynsz z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem. Opłaty czynszu trafiały na wspólny rachunek bankowy, a Mary używała swojej biznesowej karty kredytowej do zakupu artykułów biurowych.

Mary zginęła w wypadku samochodowym na tydzień przed rozpoczęciem nowego kwartału. Henry zostaje jedynym właścicielem konta czekowego i budynku. Nie powiadomił klientów ani państwowych organów regulacyjnych o śmierci Mary, usuwa materiały biurowe i wystawia budynek na sprzedaż z powodu zastrzeżeń dwóch najemców. Nie wywiązuje się również z płatności kartą kredytową Mary, a wierzyciele występują z roszczeniami wobec jej majątku. Klienci Mary również występują z roszczeniami o odzyskanie zaległych opłat, ale są to wierzyciele niezabezpieczeni.

Największa na wynos? Mary powinna była mieć biznesową ciągłość i plan sukcesji. Planowanie przewidywałoby również powiadomienia klientów i państwa. Można było również rozważyć utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub korporacji C, obsługę pobierania opłat i zwrotów oraz przejście klientów do innego doradcy.