Nowy program IRS mający na celu złagodzenie kar w planach emerytalnych dla małych przedsiębiorstw

W przyszłym miesiącu IRS uruchomi roczny program pilotażowy mający na celu pomoc małym firmom w realizacji planów emerytalnych, które są winne kary za nieświadomy brak dokumentów sprawozdawczych.

Małe firmy, które podczas tego programu pilotażowego składają formularze bieżące i z poprzedniego roku, mogą uniknąć kar.

Program, który rozpocznie się w czerwcu, jest skierowany do niektórych małych firm, które utrzymują plany emerytalne, ale mogły nie być świadome wymogu złożenia wniosku. IRS powiedział, że ma nadzieję, iż program ten doprowadzi znaczną liczbę właścicieli małych firm do spełnienia wymagań dotyczących sprawozdawczości.

Agencja zauważyła, że administratorzy i sponsorzy planu, którzy nie złożą rocznego Formularza 5500, mogą być narażeni na surowe kary do 15.000$ za każdy zwrot. Program pilotażowy jest otwarty tylko dla planów emerytalnych generalnie utrzymywanych przez niektóre małe firmy, takie jak te w układzie właściciel-małżonek lub kwalifikujący się związek partnerski, a nie dla administratorów i sponsorów planu, którzy już zostali oszacowani jako kara za spóźnione zgłoszenia.

W jednym zgłoszeniu można uwzględnić wiele zwrotów z programu opóźnionych emerytur.Jeżeli program emerytalny zawiera zwroty z tytułu nieterminowego przechodzenia na emeryturę przez okres dłuższy niż jeden rok planowy, zgodnie z systemem IRS dla wszystkich tych zwrotów może być dostępne zwolnienie z kar.Podobnie, deklaracje dotyczące więcej niż jednego programu mogą być uwzględnione w jednym wniosku o zwolnienie z kary.W czasie trwania programu pilotażowego nie będzie pobierana żadna opłata za złożenie wniosku.

Więcej informacji na temat udziału w programie można znaleźć w dokumencie “Revenue Procedure 2014-32”.