O czym powinni wiedzieć klienci rozpoczynający działalność w ramach ulgi podatkowej

Podczas gdy ta korzyść jest jeszcze dostępna, jest zastrzeżenie. W nowej sprawie dotyczącej producenta syropu klonowo-borówkowego, Primus, TC Summary Opinion 2020-2, 1/7/20 , stwierdzono, że nie można ubiegać się o tę ulgę podatkową, chyba że jest się oficjalnie “otwartym na biznes”.

Tło : W przeciwieństwie do zwykłych kosztów działalności gospodarczej, które obecnie podlegają odliczeniu, takich jak rutynowe dostawy i naprawy, przedsiębiorstwo jest zazwyczaj zobowiązane do amortyzacji kosztów rozpoczęcia działalności przez okres 180 miesięcy. Ale prawo podatkowe mówi, że można odpisać do $5,000 kwalifikowanych kosztów rozpoczęcia działalności, które w przeciwnym razie byłyby potrącalne jako koszty działalności, gdy firma jest gotowa zaakceptować klientów lub klientów. Oczywiście, dokładna data zależy od charakteru działalności, ale zazwyczaj oznacza to, że zacząłeś oferować towary lub usługi w zamian za zapłatę.

Dołącz do naszej listy mailingowej

Wpisz swój adres e-mail, aby zapisać się do naszego newslettera i otrzymywać co tydzień najlepsze informacje o AccountingWEB.Wpisz adres e-mail *Enter adres e-mailSign up

Jeśli firma twojego klienta ma prawo do aktualnego odliczenia kosztów rozpoczęcia działalności, może odpisać pewne wydatki, w tym następujące:

  • Badania potencjalnych rynków, produktów, podaży pracy, środków transportu itp.
  • Reklamy na otwarcie firmy
  • Wynagrodzenia i płace za szkolenie pracowników
  • Koszty podróży i inne niezbędne koszty związane z pozyskaniem potencjalnych dystrybutorów, dostawców lub klientów
  • Wynagrodzenia i opłaty dla kadry kierowniczej i konsultantów lub za podobne rodzaje usług profesjonalnych

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy limit 5.000 USD na koszty rozruchu, nadwyżka ta musi być amortyzowana przez 180 miesięcy. Ponadto, odpis w wysokości 5.000 USD jest stopniowo wycofywany na zasadzie “dolar za dolara” dla kosztów przekraczających 50.000 USD. Innymi słowy, jeśli koszty rozruchu przekroczą 55.000 USD, Twój odpis wynosi zero.

Fakty : W nowym przypadku podatnik pracował jako księgowy w dużej firmie w Nowym Jorku. Kupił nieruchomość z drzewami klonowymi wystarczająco dużymi, aby produkować sok. Przed zebraniem soku i wyprodukowaniem syropu, podatnik chciał jednak przerzedzić krzew klonowy, co spowodowałoby, że drzewa produkowałyby coraz więcej lepszego soku, i zainstalować rurociąg do jego zbierania. Nie byłby w stanie przerzedzić krzewu klonowego po zainstalowaniu rurociągu.

Kiedy podatnik nabył nieruchomość, zdecydował się również na produkcję borówek. W 2012 i 2013 roku wyczyścił tereny, na których planował posadzić krzewy borówki amerykańskiej. W 2014 roku podatnik zamówił 2 000 krzewów borówki amerykańskiej, a w 2015 roku posadził je. Do czasu próby nie zebrał jednak żadnych borówek.

Na podstawie wszystkich przedstawionych powyżej faktów Sąd Skarbowy stwierdził, że przedsiębiorstwo nie rozpoczęło jeszcze działalności. W związku z tym podatnik nie miał prawa do bieżących odliczeń od kosztów rozpoczęcia działalności.

Moralność opowieści : Zachęcaj klientów do szybkiego poruszania się, gdy będą gotowi do działania. Jeśli uda im się uruchomić operację przed końcem roku, skorzystają z odpisu na koszty rozruchu. W przeciwnym razie, będą musieli dłużej czekać na pobranie wszelkich ulg podatkowych.

Powiązane artykuły

Jak radzić sobie z kosztami rozruchu

7 Sposoby wykorzystania niesprzedanych zapasów