Oszustwa i korupcja w księgowości postawione pod mikroskopem

Z badania 2016 Global Fraud Study przeprowadzonego przez Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) wynika jasno, że oszustwo jest stałym globalnym zagrożeniem. Z badania wynika, że w dziale księgowości zaczęło się więcej oszustw zawodowych niż w jakiejkolwiek innej jednostce biznesowej.

Spośród analizowanych na potrzeby badania oszustw większość została popełniona przez osoby zajmujące się księgowością, operacjami, sprzedażą, kadrą kierowniczą/kierownictwem wyższego szczebla, obsługą klienta, zakupami i finansami.

«Żyjemy teraz w świecie, w którym praktycznie wszystkie organizacje biznesowe i rządowe rozumieją, że oszustwo jest zagrożeniem, z którym muszą sobie radzić» – mówi w badaniu James Ratley, CFE, współzałożyciel i prezes ACFE.

Ratley, który przed utworzeniem ACFE prowadził dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych w kryminalistycznej firmie księgowej, przedstawił AccountingWEB swoje spojrzenie na tendencje w zakresie nadużyć finansowych.

AW: Globalne badanie dotyczące nadużyć finansowych 2016 r. wskazuje, że korupcja odgrywa kluczową rolę w systemach nadużyć finansowych. Jak myślisz, dlaczego tak jest i jaka jest najbardziej rozpowszechniona forma korupcji?

James Ratley: Korupcja była najczęstszym przypadkiem wśród zgłaszanych przypadków w sektorze bankowym i usług finansowych; 37,5 procent zgłoszonych nam przypadków, które zostały popełnione w bankach i organizacjach usług finansowych, dotyczyło jakiejś formy korupcji. Jednak sektor usług bankowych i finansowych nie był sektorem o najwyższym odsetku spraw o korupcję; w kilku branżach większy odsetek zgłoszonych spraw dotyczył korupcji.

Spośród przypadków nadużyć finansowych popełnionych przez osobę fizyczną w dziale księgowości 34,5 % dotyczyło korupcji.

Nasze badania pokazują, że korupcja jest wszechobecnym problemem na całym świecie. Nawet przy rosnącej liczbie globalnych inicjatyw i inicjatyw antykorupcyjnych, nadal istnieją pewne jurysdykcje i pewne branże, w których łapówki, nepotyzm i inne praktyki korupcyjne są uważane po prostu za część prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowo, pod pewnymi względami jest to łagodniejsza forma oszustwa – taka, w której sprawcy często mogą usprawiedliwiać swoje przestępstwa w imię ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej lub utrzymywania relacji zawodowych. Dla niektórych osób może to być więc o wiele łatwiejsze do zracjonalizowania niż defraudacja środków bezpośrednio z organizacji ofiary. Zdaniem oszusta schemat ten nie krzywdzi bezpośrednio nikogo, a może nawet pomaga firmie.

Według badań przeprowadzonych w ramach naszego 2016 Global Fraud Study , najczęstszą formą korupcji są konflikty interesów – te przypadki, w których oszust podejmował w imieniu swojego pracodawcy transakcje, w których miał ukryty interes ekonomiczny lub osobisty w innej stronie transakcji, np. posiadanie tajnej własności u sprzedawcy lub powiązania rodzinnego z konkurentem.

AW: Kiedy ostatnio rozmawialiśmy, księgowi lub ludzie z doświadczeniem w księgowości stanowili więcej niż połowę twoich członków. Jak to jest dzisiaj?

Ratley: ACFE jest niezwykle zróżnicowanym stowarzyszeniem zawodowym składającym się z członków z wielu różnych branż i stanowisk, którzy są w pewien sposób odpowiedzialni za zapobieganie, wykrywanie i badanie nadużyć w miejscu pracy – księgowość, audyt, zgodność, ryzyko, bezpieczeństwo korporacyjne, egzekwowanie prawa, dochodzenie i kilka innych.

Wiele z osób pełniących te funkcje pochodzi ze środowiska księgowego. Obecnie księgowi lub osoby z doświadczeniem księgowym nadal stanowią ponad 50 procent naszych członków na całym świecie.

Informacje zwrotne od naszych członków z tych sektorów wskazują, że uważają oni, iż kompetencje CFE są wysoce komplementarne w stosunku do ich obecnej roli w swoich organizacjach, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Uzyskując CFE, nabywają oni umiejętności skuteczniejszego identyfikowania czerwonych flag, a także zwiększają swój zawodowy sceptycyzm.

AW: W jakich branżach lub sektorach biznesu widzi Pan największy wzrost CFE i dlaczego?

Ratley: Z prawie 80.000 członkami w ponad 150 krajach, ACFE nadal szybko się rozwija. Znaczna część tego wzrostu w ostatnich latach miała charakter globalny, ponieważ rynki zagraniczne zaczęły skuteczniej radzić sobie z problemem oszustw.

Jeśli chodzi o branże, nadal obserwujemy wysoki wzrost w instytucjach finansowych, ponieważ funkcje związane z ryzykiem i zgodnością z przepisami nadal stają się bardziej uregulowane i koncentrują się na ograniczaniu niewłaściwych praktyk finansowych.

AW: Jaka jest Pana zdaniem pięć najlepszych cech CFE?

Ratley: Umiejętności analityczne, kreatywność i wyobraźnia, zaradność, umiejętności komunikacyjne i etyka.

1. Umiejętności analityczne: CFE muszą być w stanie przyjrzeć się zarówno wzorcom, jak i anomaliom, oraz odróżnić od nich znaczenie. To nie wystarczy, aby zebrać dowody. CFE muszą być w stanie połączyć kropki w dowodach.

2. Kreatywność i wyobraźnia : CFE muszą umieć myśleć jak oszust i rozpoznawać wszystkie sposoby, w jakie nieuczciwy człowiek może wykorzystać sytuację.

: CFE muszą umieć myśleć jak oszust i identyfikować wszystkie sposoby, w jakie nieuczciwy człowiek może wykorzystać sytuację.

3. Resourcefulness: CFE muszą wiedzieć, gdzie i jak uzyskać potrzebne im informacje. Muszą również znać granice swojej fachowej wiedzy i wiedzieć, jak skutecznie uzupełniać te obszary, gdy wymaga tego dana sprawa.

4. Umiejętności komunikacyjne : Oszustwo jest przestępstwem ludzkim, nie przestępstwem rachunkowym. Tak więc, wiele z zapobiegania, wykrywania i badania nadużyć wymaga umiejętności czytania ludzi i interakcji w sposób, który sprawia, że inni czują się komfortowo.

Ponadto CFE muszą posiadać silne umiejętności komunikacyjne, aby wspierać prowadzenie wywiadów, pisanie raportów, poświadczanie ustaleń i sprzedawanie organizacjom inicjatyw na rzecz zwalczania nadużyć finansowych.

5. Etyka : CFE musi być drogowskazem etycznego zachowania; muszą chodzić i mówić. Powinny starać się być ucieleśnieniem kultury zapobiegania oszustwom, którą starają się pomagać tworzyć.