Para przewodników GASB Pomoc w wyjaśnianiu standardów

Dwa nowe wytyczne wdrożeniowe wydane przez rządową Radę Standardów Rachunkowości (GASB) w dniu 9 maja zawierają pytania i odpowiedzi wyjaśniające lub wyjaśniające kilka standardów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej dla władz państwowych i lokalnych.

Przewodnik wdrażania nr 2017-1, Implementation Guidance Update-2017 , dotyczy wielu różnych kwestii praktycznych związanych z następującymi standardami:

,

  • Emerytury
  • Rachunek przepływów pieniężnych
  • Podmioty sprawozdawczości finansowej
  • Inwestycje
  • Zewnętrzne baseny inwestycyjne
  • Salda funduszy
  • Ulgi podatkowe

Przewodnik zawiera również zmiany do wcześniej wydanych wytycznych dotyczących wdrażania GASB.

Przewodnik wdrażania nr 2017-2, Sprawozdawczość finansowa dotycząca planów świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż plany emerytalne, zawiera odpowiedzi na ponad 150 pytań dotyczących oświadczenia GASB nr 74, Sprawozdawczość finansowa dotycząca planów świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż plany emerytalne.

Pytania i odpowiedzi zawarte w wytycznych dotyczących wdrażania GASB stanowią autorytatywne wskazówki kategorii B zgodnie z US GAAP. Wytyczne te mają zastosowanie do wszystkich władz stanowych i lokalnych, które stosują się do zasad GAAP przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.