Pozew charakteryzuje się praktykami księgowymi w filmie Nicolasa Cage’a

przez Ken Berry

Nicolas Cage miał w przeszłości wiele problemów podatkowych. IRS od lat ugania się za znanym aktorem za długami podatkowymi. Według Business Insider, jest on obecnie winien ponad 14 milionów dolarów. Teraz nowy pozew jest ukierunkowany na praktyki księgowe jednego z jego filmów.

Klatka z gwiazdami w “Bad Lieutenant” : Port of Call – Nowy Orlean, dramat kryminalny wydany w 2009 roku. Film zyskał uznanie krytyki, ale nie odniósł sukcesu w kasie. Według artykułu zamieszczonego 9 grudnia przez The Hollywood Reporter, Polsky Films, firma produkcji filmowej założonej przez braci Alan i Gabe Polsky, złożył pozew w Sądzie Najwyższym w Los Angeles przeciwko Nu Image and First Look Studios.

Oto sedno skargi: Polsky Films wydał 1,3 miliona dolarów na sfinansowanie i reklamę filmu do dystrybucji krajowej. W ramach umowy finansowania, dwa studia były zobowiązane do zapłaty wszystkich amerykańskich wpływów z filmu na osobne konto bankowe. Umowa ograniczyła odliczenia do kosztów opakowania domowego filmu, transportu i dostawy.

Po wpłynięciu środków na rachunek bankowy, wpływy miały zostać rozdzielone na podstawie konkretnego planu. Oprócz zwrotu kosztów własnych wydruków i składek na reklamę (P&A), Nu Image nie miał prawa kieszonkowego do czasu odzyskania pozostałości, finansowania bankowego i własnych składek na P&A.

Ale tak się nie stało zgodnie ze skargą. Polscy twierdzą, że studia nie założyły prawidłowo konta zbiorczego, a wystawcy i licencjobiorcy nie wpłacili na nie wpływów. Twierdzą natomiast, że wydatki zostały niewłaściwie potrącone, wpływy nie zostały wypłacone, a środki nie zostały dokładnie i rzetelnie rozliczone.

Avi Lerner, szef Nu Image, i Trevor Short, były dyrektor generalny First Look Studios, zostali wymienieni w skardze jako współobrońcy. W pozwie zarzuca się również, że pozwani sfabrykowali koszty P&A dla własnej korzyści i ze szkodą dla powodów. Polscy żądają odszkodowania, a w wyniku naruszenia domagają się również przyznania praw do dystrybucji filmu.

Artykuły pokrewne:

  • Nicolas Cage in Tax Trouble Again
  • 2009 Recap of Celebrities with Tax Woes