Proces “Seven Wastes” mający na celu poprawę rentowności klienta

Częstym problemem dla klientów na każdym etapie wzrostu, w każdej branży, jest spadek rentowności. Negatywne zmiany w wynikach są łatwe do zauważenia dla klientów, ale trudniej jest im zdiagnozować, dlaczego zmiany zachodzą i podjąć działania naprawcze.

Wspaniałą okazją dla doradców biznesowych do wniesienia znaczącej wartości dodanej jest nie tylko zidentyfikowanie przyczyny, ale także zrobienie kolejnego kroku i pomoc klientom w identyfikacji i wdrożeniu strategii mających na celu odwrócenie tendencji spadkowej.

Simple Tool, Powerful Outcome

Istnieje proste narzędzie, które doradcy biznesowi mogą wykorzystać do radykalnej poprawy rentowności klientów. Nazywany “Siedmioma odpadkami”, został pierwotnie opracowany przez Toyotę jako kluczowa koncepcja Systemu Produkcyjnego Toyoty (TPS) i może być stosowany w każdej organizacji opartej na usługach lub produktach.

Jest to potężny proces, aby ułatwić to narzędzie w spotkaniu z klientem, niech twój klient przedstawić trzy przykłady z ich działalności każdego z siedmiu odpadów poniżej. Następnie klient może umieścić wartość pieniężną obok każdego z przykładów. Następnie klient może ocenić każdy z przykładów jako wysoki, średni lub niski pod względem łatwości rozwiązania problemu odpadów.

Co to jest “Siedem odpadów”?

  1. Nadprodukcja – oczywistym przykładem nadprodukcji jest wytwarzanie produktów bez gwarancji sprzedaży i nadobsługiwanie klientów, ale co z mniej oczywistymi kwestiami, takimi jak przerost zatrudnienia, nadmiar papierkowej roboty lub nadpłata wierzycieli?
  2. Waiting – where do things wait in the organization? Odpowiedź jest zazwyczaj “wszędzie”. Podajemy przykład czasu, jaki upływa od otrzymania pracy do momentu, w którym płatność za czas ląduje na Twoim koncie bankowym. Ile z tych setek tysięcy minut dodałeś do tego procesu? Zazwyczaj to wszystko jest marnotrawstwem. Przykładem może być – oczekiwanie na decyzję kierownictwa, absencja pracowników lub naprawa maszyn.
  3. Transport – nie myśl tylko o transporcie towarów w tym przypadku, ale również o wewnętrznym i zewnętrznym przepływie osób, towarów i informacji. Na przykład, układ fabryki, uszkodzenia produktów w procesie transportu lub nawet liczba spotkań międzybiurowych w stosunku do konferencji internetowych.
  4. Niewłaściwa obróbka – w organizacjach jest zazwyczaj mnóstwo przykładów użycia niewłaściwej maszyny lub osoby do pracy, “użycie młotka saneczkowego do złamania nakrętki”, od kierownictwa, które chce podjąć wszystkie decyzje do braku udokumentowanych systemów, po ściganie sprzedaży, która nigdy nie zostanie zamknięta.
  5. Zapas – odnoszący się do wartości przechowywanej gdzieś w organizacji, zapas może mieć postać produkcji w toku, wyrobów gotowych lub nawet pozostawienia pieniędzy na stole podczas negocjacji.
  6. Niepotrzebny ruch – zarządzanie czasem i ergonomia są tu kluczem. Może to być w formie zdezorganizowanego układu biura, zatrzymanie i rozpoczęcie pracy, a nawet spędzenie zbyt dużo czasu na wysyłaniu e-maili przy odbiorze telefonu byłoby szybsze.
  7. Wady – gdzie występują błędy w organizacji i ile kosztują? Może to być spowodowane złymi instrukcjami, brakiem jasnych procesów, złymi specyfikacjami, niedotrzymaniem terminu lub nawet niemożnością uczenia się na własnych błędach.

Po przejściu z klientem przez listę odpadów, wybierz trzy najbardziej udane przykłady, upewniając się, że są to te o najwyższej wartości i najłatwiejsze do wdrożenia. Następnie można przejść do następnego kroku i ustawić działania, obowiązki i harmonogramy obok każdego z nich, co ważne, upewniając się, że kontynuujesz działania z klientem, aby potwierdzić, że pozostaje on odpowiedzialny za ich wykonanie.

Siedem odpadów to świetny proces, aby dowiedzieć się, gdzie klient traci czas, ludzi, zasoby, energię i pieniądze na poprawę rentowności. Szukając problemów o wysokiej wartości, które na początku są łatwe do naprawienia, będą w stanie wywrzeć szybki, pozytywny wpływ.

Powodzenia!