Program Dobrowolnego Ujawniania Informacji IRS do Zatrzymania Morskich Inwestycji Zagranicznych (IRS to Halt Offshore Voluntary Disclosure Program) we wrześniu

IRS zakończy w dniu 28 września 2014 r. Program Dobrowolnego Ujawniania Informacji (Offshore Voluntary Disclosure Program – OVDP), który da amerykańskim podatnikom posiadającym nieujawnione zagraniczne aktywa finansowe wystarczająco dużo czasu, aby nadal mogli korzystać z programu.

“Podatnicy mieli kilka lat na dostosowanie się do amerykańskich przepisów podatkowych w ramach tego programu”, powiedział w przygotowanym oświadczeniu pełniący obowiązki komisarza ds. IRS David Kautter. “Przez cały czas byliśmy pewni, że program zostanie zamknięty w odpowiednim czasie, i osiągnęliśmy ten punkt. Ci, którzy nadal chcą się zgłosić, mają na to czas.”

Zamknięcie programu wskazuje na poprawę w zakresie raportowania przez strony trzecie oraz zwiększenie świadomości na temat podatków i obowiązków sprawozdawczych amerykańskich podatników w zakresie offshore, zgodnie z IRS.

Wrześniowy termin jest stanowczy. Zgodnie z IRS, dobrowolne ujawnienie informacji w OVDP 2014 musi nastąpić do 28 września i nie może być częściowe, niekompletne ani zastępcze.

Informacje na temat często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących zamknięcia OVDP są dostępne tutaj.

Z programu skorzystało ponad 56 000 podatników od momentu jego wprowadzenia w 2009 roku. Zapłacili 11,1 miliarda dolarów z tytułu podatków, odsetek i kar.

Ujawnianie informacji osiągnęło najwyższy poziom w 2011 r. – 18 000 podatników, ale zmniejszyło się. W 2017 r. ujawniono 600 informacji.

OVDP 2014 jest zmodyfikowaną wersją programu, który rozpoczął się w 2012 roku, a który z kolei był kontynuacją programów dobrowolnych w 2009 i 2011 roku. OVDP umożliwia podatnikom dobrowolne rozwiązywanie dawnych niezgodności dotyczących zagranicznych aktywów finansowych i niezłożenia zagranicznych deklaracji informacyjnych.

IRS jasno określa jednak, że jego zestaw narzędzi obejmuje inne sposoby walki z uchylaniem się od płacenia podatków za granicą. Taktyka ta obejmuje edukację podatników, wskazówki od informatorów, audyty cywilne i ściganie karne.

W rzeczywistości agencja wskazała 1 545 podatników na naruszenia prawa karnego związane z działaniami międzynarodowymi. Spośród nich, 671 podatników zostało oskarżonych o przestępcze naruszenia międzynarodowych przepisów podatkowych.

“IRS nadal aktywnie angażuje się w ujawnianie tożsamości osób posiadających nieujawnione rachunki zagraniczne, korzystając z zasobów informacyjnych i zwiększonej analizy danych” – powiedział Don Fort, szef IRS ds. dochodzeń w sprawach karnych. “Zatrzymanie nieprzestrzegania przepisów podatkowych za granicą pozostaje jednym z głównych priorytetów IRS”.

W przypadku podatników, którzy twierdzą, że nie znają wymogów dotyczących składania dokumentów, IRS utrzymuje uproszczone Procedury Zgodności z Przepisami dotyczącymi składania dokumentów dla “uprawnionych podatników”, choć sposób, w jaki się do tego kwalifikują, nie jest określony. Jednakże, IRS twierdzi, że może również zakończyć ten program w nieokreślonym jeszcze czasie.

Poza usprawnionymi procedurami, IRS będzie nadal oferował kilka innych opcji postępowania w przypadku wcześniejszego braku zgodności. Obejmują one między innymi:

  • Program dobrowolnego ujawniania informacji w ramach IRS w dochodzeniach karnych
  • Procedury zgłaszania FBAR przez przestępców
  • Przestępcze międzynarodowe procedury składania wniosków o zwrot informacji.

Więcej informacji na temat opcji można znaleźć tutaj.