Propozycja IRS doprowadziłaby do usunięcia 298 przepisów z kodeksu podatkowego

Rejestr Federalny zawiera obecnie propozycję IRS REG-132197-17, która usunęłaby 298 przepisów z kodeksu podatkowego, w ramach starań o zmniejszenie biurokracji.

Pisemne lub elektroniczne uwagi lub wnioski o przesłuchanie publiczne muszą zostać złożone do dnia 14 maja na jeden z adresów wymienionych w górnej części wyżej wymienionego dokumentu powiązanego. Istnieją również dwa punkty kontaktowe dla osób, które potrzebują dalszych informacji na temat wniosku, przedłożenia uwag lub zaplanowania przesłuchania publicznego.

Wniosek ten jest odpowiedzią na rozporządzenia wykonawcze 13777 i 13789 i ma na celu usprawnienie przepisów IRS. Uznaje się, że 298 przepisów nie jest konieczne, ponieważ nie mają one zastosowania do kodeksu.

Usunięcie przepisów z Kodeksu Przepisów Federalnych (CFR) usprawni tytuł 26 Federalnych Przepisów Podatkowych, ograniczy liczbę przepisów, które podatnicy muszą weryfikować, oraz uczyni prawo podatkowe bardziej przejrzystym, zgodnie z obwieszczeniem.

Usunięcie nie ma nic wspólnego z istotą zasad zawartych w regulaminie «i nie należy wyciągać żadnych negatywnych wniosków dotyczących podanych zasad», stwierdza się w zawiadomieniu. Usunięcie jest proponowane «tylko dlatego, że przepisy nie mają aktualnego ani przyszłego zastosowania».

Usunięcie przepisów nie zmienia żadnych nieregulacyjnych wytycznych, które cytują lub opierają się na przepisach.

Wniosek zmienia również 79 rozporządzeń w celu usunięcia odniesień do 298 rozporządzeń. Zmiany te usprawnią również tytuł 26 WSO, zmniejszą ilość przepisów, które podatnicy muszą weryfikować, oraz zwiększą przejrzystość prawa podatkowego.

Oto jak to się rozwinęło.

Na początku ubiegłego roku prezydent Trump wydał rozporządzenie wykonawcze 13777, w którym nakazał każdej agencji utworzenie grupy zadaniowej ds. reformy regulacyjnej. Każda grupa zadaniowa miała dokonać przeglądu istniejących przepisów, które są przestarzałe lub zbędne, eliminują miejsca pracy lub utrudniają tworzenie miejsc pracy, kosztują więcej niż korzyści, które zapewniają, są niespójne lub kolidują z reformami regulacyjnymi, są niezgodne z wymogami ustawy o jakości informacji, lub są wynikiem wcześniejszych rozporządzeń wykonawczych prezesów, które zostały uchylone lub zmienione.

Kilka miesięcy później, Trump wydał Executive Order 13789, który miał na celu, że «federalny system podatkowy powinien być prosty, sprawiedliwy, efektywny i sprzyjający wzrostowi» oraz że «celem regulacji podatkowych powinno być doprowadzenie do jasności już i tak skomplikowanego Internal Revenue Code… oraz dostarczenie przydatnych wskazówek podatnikom», zgodnie z bezpośrednim cytatem z Federal Register notice. W zarządzeniu wezwano również do natychmiastowego działania w celu zmniejszenia obciążenia podatkowego podatników, zapewnienia ulgi podatkowej i «użytecznych, uproszczonych wskazówek podatkowych».

Podmioty przygotowujące dokumenty podatkowe mogą odnieść się do konkretnych przepisów w zawiadomieniu o rejestracji w rejestrze federalnym, ale proponowane przeprowadzki należą do tych trzech kategorii:

  • Przepisy interpretujące przepisy kodeksu, które zostały uchylone i nie znajdują się już w tytule 26 kodeksu.
  • Przepisy interpretujące przepisy kodeksu, które zostały znacząco zmienione, ale nie odzwierciedlają zmian ustawowych. Kategoria ta odnosi się do zmian ustawowych, które musiały spowodować, że całe rozporządzenie nie miało zastosowania.
  • Przepisy, które nie mają już zastosowania. Dotyczy to m.in. wygasłych przepisów przejściowych, przepisu kodeksu, który ma zastosowanie wyłącznie do zwrotów złożonych przed 1 stycznia 1996 r., czy przepisów przewidujących zasadę przejściową mającą zastosowanie do transakcji dokonanych między 1 stycznia 2000 r. a 1 marca 2001 r.

79 przepisów podatkowych, których zmianę proponuje się usunąć, odnosi się do 298 przepisów podatkowych, których usunięcie jest proponowane. Każda zmiana polega na usunięciu jednego lub kilku odniesień do rozporządzenia, którego usunięcie jest proponowane. Proponowane zmiany usuwają również odniesienia do rozporządzeń w powołaniu się na część 602 tytułu 26 WSO, numery kontrolne OMB na mocy ustawy o redukcji formalności administracyjnych, w przypadkach gdy proponuje się usunięcie rozporządzeń z WSO lub, w niektórych przypadkach, ponieważ rozporządzenia te zostały wcześniej usunięte z WSO bez odpowiedniej zmiany części 602.