Prototyp doradcy ds. wykresów Excela Upraszcza wykresy

Przez Davida Ringstroma

Użytkownicy programu Excel 2007 mają do dyspozycji nowe narzędzie w swoim arsenale: Chart Advisor z Microsoft Office Labs – nowy grunt sprawdzający dla potencjalnych nowych funkcji pakietu Office. Choć narzędzie to jest prototypem, może okazać się pomocne w codziennej pracy. Ten dodatek dla Excela wykorzystuje zaawansowany silnik reguł do analizy danych, a następnie propozycje rankingów na podstawie ich wyników. Pamiętaj, że to narzędzie działa tylko z amerykańską wersją angielską programu Excel 2007.

Dostępna bezpłatna wersja próbna: Możesz pobrać bezpłatną 60-dniową wersję próbną z Office 2007.

Zanim się pospieszysz i pobierzesz Doradcę ds. wykresów , zwróć uwagę na zastrzeżenia wymienione na rysunku 1. Nie można zainstalować Chart Advisor bez wyrażenia zgody na te warunki. Ponadto, niektóre wczesne wersje Chart Advisor spowodowały zawieszenie się lub awarię programu Excel, ale problemy te zostały szybko usunięte przez zespół Office Labs. Narzędzie działało bez problemu podczas moich testów.

Rysunek 1: Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie zapoznać się z warunkami określonymi przez doradcę ds. schematów.

Po pobraniu narzędzia i zaakceptowaniu różnych warunków i umów, w zakładce «Wstaw» na wstążce pojawi się nowa sekcja «Laboratoria biurowe», jak pokazano na Rysunku 2. Następnym krokiem jest umieszczenie niektórych przykładowych danych w pustym arkuszu, np. w Tabeli 1.

Rysunek 2: W zakładce Insert wstążki programu Excel 2007 pojawi się nowa ikona Doradcy wykresu.

Łańcuch
Produkt
Przypadki sprzedane
Sprzedaż ogółem
Fruit R Us
Pomarańcze
6,168
61,680
Fruit R Us
Jabłka
6,079
85,106
Fruit R Us
Kiwi
6,058
66,638
Fruit R Us
Banany
6,868
75,548
Fruit R Us
Jagody mieszane
1,996
29,940
Bob’s

Owoc
Pomarańcze
7,818
93,816
Bob’s Fruit
Jabłka
1,565
21,910
Bob’s Fruit
Kiwi
9,967
99,670
Bob’s Fruit
Banany
9,842
98,420
Bob’s Fruit
Jagody mieszane
8,993
89,930

Tabela 1: Dane próbki można skopiować i wkleić do pustego arkusza w celu użycia z Doradcą ds. schematów.

Po wykonaniu tej czynności należy kliknąć na pojedynczą komórkę w tabeli danych próbki, a następnie kliknąć ikonę Doradcy wykresu przedstawioną na Rysunku 2. Krótko pojawi się okno dialogowe pokazane na Rysunku 3, a następnie na Rysunku 4 pojawi się sam doradca ds. wykresów. Jak widać, każdy wykres jest uszeregowany na podstawie wyniku, który pojawia się w prawym dolnym rogu. Przesuń kursor nad każdym z wykresów, aby zobaczyć większą wersję.

Rysunek 3: Doradca ds. wykresów jest narzędziem koncepcyjnym, które może później stać się formalną częścią programu Excel.

Rysunek 4: Doradca ds. wykresów formułuje do pięciu zaleceń na podstawie Twoich danych.

Po wybraniu wykresu można skorzystać z sekcji Modyfikuj doradcę ds. wykresów, aby dodać lub usunąć pola. Jak widać na Rysunku 5, narzędzie to informuje Cię, jeśli przypadkowo usuniesz z wykresu pole krytyczne. Możesz również skorzystać z sekcji Filtr, pokazanej na Rysunku 6, aby ograniczyć dane widoczne na wykresie. Kliknij przycisk Wstaw wykres, gdy jesteś zadowolony z wykresu.

Wskazówka dla eksperta: Kliknij wykres prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Przenieś wykres, aby przenieść go do innego arkusza lub własnego arkusza.

Rysunek 5: Doradca ds. wykresów pomaga w zapobieganiu potencjalnym błędom.

Rysunek 6: Możesz ograniczyć dane przedstawione na wykresie bez konieczności kopiowania podzbioru do nowej lokalizacji.

Przeczytaj więcej artykułów Davida Ringstroma.

O autorze:

David H. Ringstrom, CPA kieruje firmą Accounting Advisors, Inc. z siedzibą w Atlancie, świadczącą usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie baz danych w całym kraju. Skontaktuj się z Davidem pod adresem [chronione pocztą elektroniczną] lub śledź go na Twitter . David mówi na konferencjach o programie Microsoft Excel i prezentuje webcasty dla kilku dostawców CPE, w tym dla partnera AccountingWEB .