Przesłuchania dotyczące podatków i ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP)

The House Ways and Means Committee, pod przewodnictwem Rep. Dave Camp (R-MI), ogłosił, że zwoła dwa przesłuchania na temat interakcji polityki podatkowej i ogólnie przyjętych zasad rachunkowości (GAAP) w USA. Pierwsze przesłuchanie odbędzie się we wtorki. 8 lutego.

Według doradcy ds. przesłuchań: «Pierwsze przesłuchanie będzie dotyczyło interakcji między polityką podatkową a zasadami rachunkowości finansowej (takimi jak ogólnie przyjęte zasady rachunkowości lub «GAAP») oraz tego, w jaki sposób interakcja ta wpływa na to, jak spółki giełdowe reagują na politykę podatkową. Drugie przesłuchanie skoncentruje się na szczególnych wyzwaniach stojących przed małymi i ściśle powiązanymi przedsiębiorstwami, które są mniej zainteresowane ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, ale muszą zmierzyć się z ogromną złożonością w zakresie rachunkowości podatkowej i związanych z nią zasad, takich jak wybór podmiotu».

Więcej na temat przesłuchania oraz «moje dwa centy» na temat ekonomicznych konsekwencji księgowości, tutaj.