Rzecznik Podatnika: IRS nie ma klienta – pierwszy krok do przodu

National Taxpayer Advocate Nina Olson’s recent annual report to Congress makes clear that she wants the embattled IRS to make a 180-degree shift in its game plan: focus more on service to taxpayers rather than enforcement.

Chociaż niektóre aspekty planu przyszłego stanu IRS są godne pochwały, nie uwzględnia on «potrzeb i preferencji amerykańskich podatników – niezwykle zróżnicowanej i złożonej populacji», stwierdza w raporcie.

Chociaż cięcia budżetowe w ramach systemu IRS, co zrozumiałe, przyniosły wzrost liczby «cyfrowych opcji samoobsługowych», taka «ograniczona komunikacja, w połączeniu ze zautomatyzowanymi, bezosobowymi i często szkodliwymi działaniami w ramach systemu IRS, może zrazić do siebie populację podatników i z czasem osłabić przestrzeganie przepisów» – stwierdza raport.

Nawet jeśli nie miało to wpływu na przestrzeganie przepisów (w co Olson nie wierzy), to po prostu nie jest to dobry rząd, aby podatnicy «byli wyobcowani i nieufni wobec jednej agencji rządowej, z którą kontaktują się co najmniej raz w roku przez całe dorosłe życie» – stwierdza raport.

Więc Olson sformułował trzy ogólne zalecenia i siedem szczegółowych. Jej cel? «światowej klasy administracja podatkowa XXI wieku».

Z szerokiej perspektywy, chce ona zająć się «nieodpartą potrzebą reformy podatkowej», IRS, aby faktycznie rozmawiać z podatnikami oraz minimalnymi standardami i testami kompetencji dla osób przygotowujących zeznania podatkowe. Bez tych ostatnich, «cały system podatkowy jest zagrożony», stwierdza raport.

Oto zdjęcie siedmiu konkretnych zaleceń:

1. Budżet IRS i nadzór. Aby zrobić to dobrze, IRS potrzebuje więcej środków finansowych, ale powinno to iść w parze z bardziej kongresowym nadzorem nad planami IRS.

2. Kultura IRS. Zmiana z kultury zorientowanej na egzekwowanie prawa na kulturę zorientowaną na usługi.

3. Deklaracja misji IRS. Musi on zostać zmieniony w celu «wyraźnego uznania» podwójnej misji agencji polegającej na zbieraniu dochodów i wypłacaniu świadczeń oraz jej «fundamentalnej roli» w ramach Karty Praw Podatnika. Zmienione oświadczenie o misji zapewni, że pracownicy IRS posiadają odpowiednie umiejętności.

4. Zrozumienie potrzeb i preferencji podatnika. Przyszła misja państwowa IRS powinna być oparta na tym, czego chcą i potrzebują podatnicy. Aby to osiągnąć, agencja musi faktycznie zaangażować się z podatnikami i rozpocząć badania w celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób podatnicy przestrzegają przepisów podatkowych.

5. Prawa podatnika i Państwo Przyszłe. Begin a comprehensive review of the Internal Revenue Code’s key provisos for taxpayer rights, offer proposed guidance for public comment, and update the provisos to protect taxpayer rights in the digital age that the Future State foreseisions.

6. Rażąco przestarzała technologia i infrastruktura. Aby sprostać głównym technologicznym udoskonaleniom, których potrzebuje IRS, musi ona określić, w jaki sposób zapewni ustawodawców i podatników, że środki finansowe zostaną odpowiednio wydane.

7. Biuro Adwokata Podatnika. Kongres powinien dać temu urzędowi więcej siły. Olson ocenił wzrost finansowania IRS i nadzoru na pierwszym miejscu, ponieważ podatnicy «są i będą poszkodowani przez «wydajność» IRS nakłada się w celu poradzenia sobie z cięciami budżetowymi,» stwierdza raport.

Dlatego też chce ona mieć większy nadzór legislacyjny nad tym, co agencja chce robić, jak wydaje środki finansowe i czy potrzeby podatników – nie tylko agencji – są zaspokajane.

Artykuły pokrewne:

Nina Olson: IRS Out of Touch with the People it Serves

IRS Watchdog Highlights Top 24 Problems Facing Taxpayers