Sąd podatkowy: Granice podatkowe dla środków ochrony przyrody

Istnieje możliwość ubiegania się o ulgę podatkową z tytułu przekazania udziału w nieruchomości na cele charytatywne bez konieczności rezygnacji z własności nieruchomości. Dzięki «służebności ochronnej» podatnik zasadniczo zgadza się na zachowanie nieruchomości w jej naturalnym stanie.

Jednakże, jak dowodzi nowa sprawa, BC Ranch II, LP, No. 16-60068, CA-5, 8/11/17 , dar na cele charytatywne musi być «na zawsze». Innymi słowy, to musi trwać wiecznie.

Nieruchomość nie może być zagospodarowana na inne cele jak pole golfowe lub domek narciarski.

W szczególności, odliczenie może być dozwolone w następujących przypadkach:

  • Ochrona siedlisk przyrodniczych ryb, dzikich zwierząt lub roślin.
  • Zachowanie gruntów do publicznego użytku rekreacyjnego lub edukacyjnego.
  • Konserwacja certyfikowanych obiektów zabytkowych.
  • Zachowanie «otwartej przestrzeni», dla zadowolenia publiczności.

Oczywiście, że jest haczyk. (Czyż nie zawsze?) Ponieważ darowizna musi być przekazywana bezterminowo, nieruchomość musi zasadniczo pozostać taka, jaka jest. Nawet najmniejsza modyfikacja może zagrozić odliczeniu.

W sprawie BC Ranch II spółka komandytowa nabyła w 2003 r. ranczo w Teksasie, a w 2005 r. przekazała część tego rancza do powiązanej spółki. Twórcy rancza współpracowali z North American Land Trust (NALT) w celu ustalenia, czy ranczo kwalifikuje się do odliczenia z tytułu służebności ochronnej.

NALT poinformował ich, że ranczo będzie się kwalifikowało i że jedną z korzyści takiej służebności będzie trwała ochrona miejsc gniazdowania i siedlisk wargacza złotogłowego, gatunku zagrożonego wyginięciem.

Zgodnie z zaleceniem NALT, ranczo zatrudniło konsultantów z zakresu ekologii roślin i biologii ptaków, którzy przedstawili zalecenia dotyczące sposobu zagospodarowania nieruchomości w celu zapewnienia zgodności z ustawą o gatunkach zagrożonych. Konsultanci wypełnili raport zawierający szczegółowe zdjęcia lotnicze oraz mapy topograficzne przedstawiające ankiety przedstawiające prawdopodobne miejsca gniazdowania wargacza w złocie.

Obie spółki przekazały NALT służebności ochronne na zasadniczo identycznych warunkach. Chroniły one i zachowały: (1) siedlisko dla wargacza złocistego i innych ptaków i zwierzyny łownej, (2) dział wodny, (3) malownicze widoki oraz (4) dojrzały las.

Służebności «dobrowolnie, bezwarunkowo i bezwzględnie» przyznały NALT, jego następcom i powierzają służebności wieczyste nad obszarami chronionymi,

zakazujący większości zastosowań mieszkaniowych, handlowych, przemysłowych i rolniczych.

Zmiany służebności mogły być dokonywane tylko za zgodą NALT, a następnie tylko w celu zmiany granic działek mieszkalnych, ale nie w celu zwiększenia ich powierzchni powyżej pięciu akrów. NALT nadal monitoruje obszar chroniony i wielokrotnie stwierdzał, że jest on w dobrym stanie i zgodny z warunkami służebności.

Sąd Skarbowy zgodził się z IRS, że przepis o zmianie granic domu naruszył wymóg bezterminowości, ale obecnie Sąd Piątego Okręgu nie zgodził się. Modyfikacje nie pozwalają na zmianę zewnętrznych granic służebności lub ich areałów.

Tak więc ani granice zewnętrzne, ani całkowity areał natychmiastowych służebności nigdy się nie zmienią. W związku z tym dopuszczalne są odliczenia z tytułu służebności ochronnych.

Ten przypadek wskazuje na potrzebę trzymania się ścisłej litery prawa. Jeśli któryś z Twoich klientów jest zainteresowany tą wyjątkową ulgą podatkową, skoordynuj służebności ochronne z odpowiednią agencją rządową, aby zapewnić, że Twoi klienci pozostają w granicach prawa podatkowego.