Sąd podatkowy: Tough Test for Business Education Deduction

Czy podatnik może odliczyć koszt «powrotu do szkoły» podczas pracy lub przerwy w pracy? To zależy. Jak dowodzi nowa sprawa, Czarnacki, kpt. Fed. Cl. Nr 15-13817, 10/13/17, odliczenie może być odmówione, jeśli kursy kwalifikują cię do nowej linii pracy – nawet jeśli nie jest to twoim zamiarem.

Na początek podatnik musi zdać co najmniej jeden z dwóch poniższych testów, aby zakwalifikować się do odliczenia z tytułu edukacji biznesowej:

  1. Wykształcenie jest wymagane przez twojego pracodawcę lub prawo, aby utrzymać twoją obecną pracę. Musi ono służyć uzasadnionym celom biznesowym.
  2. Wykształcenie utrzymuje lub poprawia umiejętności potrzebne w obecnej pracy.

Jednakże, nawet jeśli zdasz jeden z tych dwóch testów, odliczenie nie jest dozwolone, jeśli jedno z poniższych jest prawdziwe:

  1. Kursy są niezbędne do spełnienia minimalnych wymagań edukacyjnych na danym stanowisku
  2. .

  3. Wykształcenie jest częścią programu lub nauki, która kwalifikuje cię do nowego zawodu lub biznesu.

Jak można sobie wyobrazić, w tych czarno-białych zasadach jest dużo «szarej strefy». W szczególności trudno jest ustalić, czy wykształcenie kwalifikuje podatnika do nowej działalności handlowej lub biznesowej. Zazwyczaj IRS twierdzi, że kursy przygotowują do innej pracy, zwłaszcza jeśli jesteś na ścieżce do uzyskania tytułu magistra lub innego zaawansowanego stopnia. A krajobraz jest wypełniony po brzegi podatnikami, którzy bezskutecznie prowadzili swoje sprawy w sądzie.

Oto klasyczny przykład: Podatnik w nowej sprawie był zawodowym inżynierem z tytułem magistra. Miał kilka miejsc pracy w dziedzinie inżynierii, stale wspinając się po drabinie.

Począwszy od 2009 roku, podatnik rozpoczął pracę jako inżynier w Centrum Wojny Powierzchniowej Marynarki Wojennej. W tej pozycji skupił się na tym, w jaki sposób akumulatory w łodziach podwodnych wytrzymują wstrząsy i zaburzenia wibracyjne, gdy akumulatory są zamontowane w pojeździe. W 2010 r. uzyskał certyfikat inżyniera systemowego na poziomie 3, skupiając się na nadzorze nad projektowaniem i produkcją złożonego sprzętu i sprzętu wojskowego.

W tym czasie podatnik prowadził również badania i prace pisemne w związku z pracą doktorską na MIT. W tym czasie nie posiadał licencji inżyniera budowlanego. W 2011 roku podatnik odszedł z pracy w Marynarce Wojennej i rozpoczął pracę w Instytucie Analiz Obronnych jako inżynier badawczy. Ostatecznie powrócił do pracy w sektorze prywatnym na dotychczasowym stanowisku inżyniera. W 2014 r. przestał pracować nad swoją pracą doktorską bez uzyskania stopnia naukowego.

Podatnik argumentował, że wydatki poniesione w związku z badaniem i pisaniem pracy doktorskiej jedynie poprawiły jego umiejętności w dotychczasowej dziedzinie. Trybunał uznał jednak, że badania te kwalifikowały go do objęcia stanowiska profesora, nowej linii pracy, mimo że nie miał on zamiaru podążać tą drogą, a w rzeczywistości nie ukończył swojej pracy doktorskiej. W związku z tym odmówiono mu odliczenia na wydatki związane z edukacją biznesową.

Jeśli klient kwalifikuje się do odliczenia, takie pozapłacowe wydatki związane z działalnością pracowniczą podlegają odliczeniu jako wydatki różne zgodnie z Załącznikiem A. Odliczenie wszystkich wydatków różnych, w tym wydatków związanych z działalnością pracowniczą, jest ograniczone do przekroczenia 2 procent skorygowanego dochodu brutto (AGI). W związku z tym, odliczenie może zostać zmniejszone lub wyeliminowane ze względu na limit 2 procent OSI.

Jeśli to możliwe, najlepszym rozwiązaniem może być zlecenie pracodawcy zwrotu kosztów kursów związanych z pracą. Co do zasady, zwroty te są zwolnione od podatku dla pracownika i podlegają odliczeniu przez pracodawcę.