Sąd Skarbowy odrzuca roszczenie o zwrot zysku

Zwykła zasada jest taka: Stracić pieniądze w “transakcji zawieranej dla zysku” i uzyskać odliczenie podatkowe.

Ale te psujące się sporty w Urzędzie Skarbowym zabraniają odliczenia, gdy ponosisz stratę podczas realizowania swojego ulubionego hobby (Code Section 183).

Dlatego też agenci podatkowi bacznie przyglądają się zwrotom składanym przez osoby, które kompensują wynagrodzenia w pełnym wymiarze godzin lub inne dochody ze stratami z pisania, malowania lub innych przedsięwzięć artystycznych o wątpliwym potencjale zysku.

IRS powołał się na sekcję 183 w sprawie dotyczącej Maurice’a Dreicera, który napisał książkę o “idealnym steku”. Maurice przeciwstawił się twierdzeniu, że aby “utrzymać swoje badania na bieżąco”, musiał podróżować po świecie przez jakieś 20 lat. Jego plan podróży obejmował cztery wizyty w Londynie i kolejne cztery w Paryżu.

Sąd Skarbowy orzekł, że Maurice nie miał “bona fide expectation of profit” z pisania. Chociaż rękopis został ukończony, podjął tylko dwa wysiłki (oba zakończyły się niepowodzeniem), aby go opublikować, mimo że łączne wydatki z jego działalności jako “pisarza” w okresie dziesięciu lat wyniosły 274.375 dolarów, podczas gdy jego dochody z pisania wyniosły tylko 15.766 dolarów. (Miał znaczne dochody z rodzinnego funduszu powierniczego)

.

Ale Sąd Apelacyjny dla Dystryktu Columbia nie zgodził się. Stwierdził, że Sąd Skarbowy zastosował niewłaściwy standard. Zastosowanie Sekcji 183 Kodeksu zależy “nie od tego, czy spodziewał się on zysku, ale od tego, czy angażował się w działalność mającą na celu osiągnięcie zysku”.

Sąd apelacyjny zauważył, że “[o]ne mogą rozpocząć przedsięwzięcie w szczerym celu ostatecznego osiągnięcia zysku, ale w przekonaniu, że prawdopodobieństwo sukcesu finansowego jest małe lub nawet odległe. W związku z tym nie spodziewa się on w rzeczywistości zysku, ale mimo to jest gotów podjąć ryzyko”.

Sąd odwoławczy odesłał sprawę do Sądu Skarbowego do ponownego rozpatrzenia na podstawie celu zysku Maurice’a ( Dreicer, 665 F.2d 1292 ).

Za drugim razem, Maurice’owi skończyło się szczęście. Sąd podatkowy uznał, że oblał obiektywny test.

Rozumowanie sądu: Stwierdzenie przez podatnika motywu zysku nie jest czynnikiem kontrolującym. O ile należy nadać mu pewną wagę, o tyle większą wagę należy przywiązywać do otaczających go obiektywnych faktów.

Dlatego też, chociaż nie jest wymagane rozsądne oczekiwanie zysku, fakty i okoliczności muszą wskazywać, że rozpoczął on lub kontynuował działalność w celu osiągnięcia zysku. Sąd zauważył, że nie miało to miejsca ( Dreicer , 78 TC 642 ).

Artykuły dodatkowe. Przypomnienie dla księgowych, którzy z zadowoleniem przyjęliby porady, jak ostrzec klientów przed taktykami, które obniżają podatki na ten rok, a nawet dają przewagę na następny rok: Wejdź do archiwum moich artykułów (ponad 300 i liczenie).