Sage Inks Bookkeeper Institute DealSage Inks Bookkeeper Institute DealSage Inkseper Institute Deal

Sage nawiązał współpracę z Instytutem Dyplomowanych Księgowych (ICB) w celu wykorzystania swoich narzędzi i wiedzy do wspierania rozwoju i sukcesu księgowych oraz firm, którym służą.

Transakcja została ogłoszona na tegorocznym spotkaniu użytkowników i partnerów Sage Summit w Nowym Orleanie.

ICB jest największym instytutem księgowym na świecie i jego szef, Garry Carter, uznał, że podobnie jak zawód księgowego i wzrost bardziej międzynarodowych standardów rachunkowości, rynek oprogramowania księgowego może również poruszać się w bardziej znormalizowanym kierunku.

â» Bariery w globalnym handlu spadają szybciej i bardziej dramatycznie niż kiedykolwiek, â» Carter powiedział w oświadczeniu. W połączeniu z ciągłym postępem technologicznym, krajobraz biznesowy jest dojrzały do tego, aby nawet najmniejsze firmy miały międzynarodowe ambicje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej»

Jennifer Warawa, globalna wiceprezes Sage ds. marketingu produktów dla księgowych, dodała, że nawet najmniejsze firmy chcą mieć możliwość łatwego handlu ponad granicami, a zarówno księgowi, jak i księgowi będą odgrywać kluczową rolę w tych transakcjach. Stanowi to naprawdę świeże i bardzo potrzebne podejście do zarządzania handlem międzynarodowym.â»