SEC oczekuje na komentarz na temat planu przeglądu istniejących przepisów

W dniu 6 września SEC opublikowała wniosek o przedstawienie uwag na temat planu przeprowadzenia retrospektywnego przeglądu obowiązujących przepisów, który ma zostać przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta wydanym w dniu 11 lipca bieżącego roku. Zob. komunikat prasowy SEC i wniosek o udzielenie informacji. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 6 października br.
Jak zauważono w komunikacie prasowym SEC:

“Komisja zabiega o publiczne komentarze na temat procesu, który powinna wykorzystać do przeprowadzenia przeglądów retrospektywnych, takich jak częstotliwość przeglądów przepisów, czynniki, które należy rozważyć, oraz sposoby poprawy udziału społeczeństwa w procesie stanowienia przepisów…”.

Prezydent Barack Obama wydał 11 lipca polecenie, w którym zalecił niezależnym agencjom regulacyjnym rozważenie, jak najlepiej przeanalizować przepisy, które mogą być przestarzałe, nieskuteczne lub nadmiernie uciążliwe, i zmodyfikować, usprawnić

albo je uchylić. Zarządzenie zaleca również analizę przepisów, które mogą wymagać wzmocnienia lub modernizacji, co może wiązać się z nowym stanowieniem prawa.