SEC Ready For Full Court Press With Senate Confirm Of Aguilar, Gallagher

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd będzie w pełni wspierana przez pięciu komisarzy, przy czym Senat ponownie mianuje komisarza Luisa Aguilara na drugą kadencję oraz mianuje Dana Gallaghera na nowego komisarza. Więcej na temat tych nominacji i związane z tym oświadczenie przewodniczącej SEC Mary L. Schapiro, tutaj.