Sondaż: Wielu pracodawców planuje wyprzedzenie «podatku Cadillaca».

Z nowego badania przeprowadzonego wśród dużych pracodawców wynika, że większość z nich podjęła już działania mające na celu przygotowanie się do wprowadzenia w 2018 r. 40-procentowego podatku akcyzowego od drogich ubezpieczeń zdrowotnych, znanego jako podatek âCadillaca.

Spośród firm zatrudniających 200 lub więcej pracowników, które wzięły udział w ankiecie 2015 Employer Health Benefits Survey , która została opublikowana 23 września przez Kaiser Family Foundation i Health Research & Educational Trust, 53 procent stwierdziło, że przeprowadziło analizę w celu określenia, czy którykolwiek z oferowanych przez nie planów zdrowotnych przekroczyłby progi podatkowe Cadillaca. Dziewiętnaście procent potwierdziło, że ich plan z największą liczbą zapisów przekroczy kwotę progową.

Ponadto 13 procent dużych firm oferujących świadczenia zdrowotne stwierdziło, że już wprowadziły zmiany w swoich planach, aby uniknąć osiągnięcia progów podatku akcyzowego, a 8 procent przeszło na tańszy plan zdrowotny.

âThose changes likely will shift costs to workers, but exactly how and how much will vary for individual workers,â» study lead author Gary Claxton, a Kaiser Family Foundation vice President and director of the Health Care Marketplace Project, said in a written statement.

Według opublikowanej w ubiegłym miesiącu analizy Kaiser Family Foundation, około jednej czwartej pracodawców oferujących wysokie koszty świadczeń zdrowotnych może zostać dotkniętych podatkiem Cadillaca w 2018 roku. A jeśli koszty opieki zdrowotnej nadal będą rosnąć, szacuje się, że w kolejnych latach jeszcze więcej pracodawców będzie musiało stawić czoła podatkowi akcyzowemu: 30 procent w 2023 r. i 42 procent w 2028 r., jak wynika z analizy.

Podatek Cadillaca, którego celem było pozyskanie przychodów na sfinansowanie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w ramach ustawy o przystępnej cenie opieki, jest nakładany na plany ubezpieczenia zdrowotnego, które przekraczają progi kosztów. Dla osób fizycznych próg ten wynosi $10,200; dla par lub rodzin – $27,500. Piętra te będą wzrastać co roku. Podatek wynosi 40 procent różnicy pomiędzy całkowitymi kosztami świadczeń zdrowotnych pracownika w danym roku a kwotą progową w tym roku.

Ankieta 2015 dotycząca świadczeń zdrowotnych dla pracodawców przedstawia również pewne kroki podjęte przez pracodawców w celu ograniczenia sieci usługodawców jako sposobu na zmniejszenie kosztów: 9 procent firm oferujących świadczenia zdrowotne stwierdziło, że jeden z ich planów wyeliminował szpital lub system opieki zdrowotnej z ich sieci, a 7 procent oferuje plan «ânarrow networkâ», ogólnie uważany za bardziej ograniczony niż standardowa sieć HMO.

Artykuły pokrewne:

1 na 4 pracodawców może trafić z âCadillac Tax’

Badanie ankietowe: Większość wyborców chce, aby ich hamulce zostały zablokowane przez podatek âCadillac»