Specjalista ds. przygotowania podatkowego w Detroit oskarżony o fałszowanie dochodów klientów w celu zmaksymalizowania Ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych

Stany Zjednoczone pozwały Crystal Ireland i jej firmę, Master Mind Preparation, aby zabronić im przygotowywania deklaracji podatkowych dla innych. Zgodnie ze skargą rządową w pozwie o cywilny nakaz sądowy, Irlandia, zamieszkała w Detroit, rzekomo nie przestrzega wymogów należytej staranności nałożonych przez prawo federalne na podmioty przygotowujące zeznania podatkowe, które ubiegają się o przyznanie ulgi podatkowej od dochodu uzyskanego w Irlandii (ang. earned-income tax credit, EITC) na zeznania podatkowe swoich klientów. W pozwie zarzuca się również, że Irlandia sfałszowała dochody swoich klientów w celu uzyskania dla nich maksymalnej kwoty EITC.

EITC to zwrotna ulga podatkowa dostępna dla niektórych osób o niskich dochodach. Ze względu na metodę zastosowaną do obliczenia EITC, osoby fizyczne o wyższych rocznych dochodach mogą być uprawnione do większych kredytów, do pewnego stopnia. Zgodnie ze skargą, Irlandia sfabrykowała przedsiębiorstwa i zgłosiła fałszywe dochody z działalności gospodarczej na zeznaniach swoich klientów w celu uzyskania większych kwot kredytu.

W skardze zarzuca się, że Internal Revenue Service (IRS) wcześniej ukarał Irlandię za nieprzestrzeganie wymogów należytej staranności, jednak kolejne dochodzenie wykazało utrzymujące się uchybienia i oszukańcze roszczenia. W skardze zarzuca się również, że spośród deklaracji przygotowanych przez Irlandię i twierdzących, że w latach podatkowych od 2007 do 2009 r. IRS zbadał, IRS zmniejszył lub odrzucił wniosek EITC w odniesieniu do 93 % tych deklaracji.

Źródło:Departament Sprawiedliwości USA