Sterowniki uzyskują kluczowe informacje z audytów zewnętrznych opartych na technologii

Nacisk wywierany jest na kontrolerów korporacyjnych. Ditto dla zewnętrznego audytu. Więc, gdzie się spotykają? Na skrzyżowaniu technologicznym, naturalnie.

Według nowego badania przeprowadzonego przez KPMG LLP i Forbes Insights, oczekuje się, że administratorzy danych będą robić znacznie więcej niż tylko zgłaszać dane i dążyć do osiągnięcia zgodności. Są oni uważani za podstawę strategii organizacji – za osobę odpowiedzialną za interpretację szerszego rynku i kwestii związanych z konkurencją.

Raport, Kontroler Przekształceń: Adding Value, Insight and a Bridge to the Future , wskazuje, że 73 procent z ponad 200 badanych kontrolerów stwierdziło, że oparte na technologii audyty zewnętrzne pomogły im w porównaniu wyników ich organizacji z wynikami konkurencji. Sześćdziesiąt procent z nich stwierdziło, że współpraca z ich audytorami zewnętrznymi przyczyniła się do poprawy wykorzystania technologii. A co najmniej jedna trzecia stwierdziła, że zewnętrzny audyt technologiczny pozwolił im na przeprowadzenie głębszej analizy.

“Wysoce wydajne kontrolery nie zapewniają już tylko spojrzenia w lusterko wsteczne na dane finansowe firmy, ale oferują okno na przyszłość”, powiedział Scott Marcello, wiceprezes KPMG ds. audytu w USA w przygotowanym oświadczeniu. “Kontrolerzy rozumieją, że technologia, taka jak możliwości przetwarzania danych kognitywnych, może odkryć nowe spojrzenie na procesy zachodzące w ich firmach i bardziej innowacyjne sposoby wykonywania ich pracy”.

Oto pięć najważniejszych spostrzeżeń, które sterowniki czerpią z zewnętrznego audytu opartego na technologii:

 • Bardziej holistyczne spojrzenie na perspektywy firmy (38 procent).
 • Tendencyjne spojrzenie na ryzyko (38 procent).
 • Większa wiedza branżowa na temat sektora rynku (37 procent).
 • Wiedza na temat poprawy zgodności z przepisami i zapewnienia jakości (36 procent).
 • Głębsze zrozumienie danych i analizy (32 procent).

Raport stwierdza, że kontrolerzy małych i średnich firm mogą odnieść jeszcze większe korzyści, ponieważ otrzymują informacje, których w przeciwnym razie nie mogliby opracować.

“Jako mała i średnia firma, bardziej polegamy na naszych audytorach, jeśli chodzi o informacje o naszej branży, a także jako na drugim spojrzeniu” – powiedział w raporcie Thomas Swietek, kontroler w IXP Corp. “Staram się być na bieżąco, ale nie mamy środków, aby prowadzić szeroko zakrojone badania branżowe”. Nasi audytorzy mogą opowiedzieć nam o trendach w branży i najlepszych praktykach, których nie można znaleźć w czasopismach czy gazetach.

“Ze względu na wielkość firm, z którymi mają do czynienia, są one w stanie zbudować bazę danych firm o podobnej wielkości i dostarczyć nam benchmarków dla takich rzeczy jak obrót i rentowność, a także wgląd w trendy w przemyśle – zarówno w skali krajowej, jak i regionalnej”, kontynuował.

Mimo to, technologia stanowi wyzwanie. Oto zdjęcie tego, co respondenci zgłosili:

 • Silos pomiędzy działami finansów i IT (52 procent).
 • Brak personelu technicznego (41 procent).
 • Większe zapotrzebowanie na więcej danych i analiz (38 procent).
 • Brak wykupów menedżerskich (36 procent). (W innej części raportu 43 proc. stwierdziło, że są one upoważnione przez dyrektora finansowego lub prezesa do przyjmowania nowych technologii).
 • Brak szkolenia (35 procent).
 • Ograniczenia budżetowe (34 procent).

“Technologia jest jednak tylko środkiem do osiągnięcia celu”, podsumowuje raport. “Maksymalne wykorzystanie tego, co ma do zaoferowania, wymaga wizji, przywództwa, krytycznego myślenia i współpracy w całym przedsiębiorstwie”. O ile wsparcie z pakietu C jest kluczowe, o tyle na wszystkich poziomach organizacji musi być zapewnione wsparcie, aby z powodzeniem rozwijać i wdrażać nowe technologie, systemy i procesy. Zazwyczaj oznacza to pokazanie, w jaki sposób nowe inicjatywy przyniosą korzyści wszystkim interesariuszom, a także całej firmie”.

Raport jest oparty na badaniu przeprowadzonym w grudniu 2015 r. wśród 202 dyrektorów finansowych w USA, którzy odpowiadają za kontrolę. Wśród respondentów znalazło się 125 firm o przychodach od 1 mld do 4,9 mld dolarów oraz 77 firm o przychodach od 5 mld dolarów i więcej.