Studium COST zapewnia wgląd w stan i lokalne obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstw

Firmy zapłaciły ponad 688 miliardów dolarów podatków stanowych i lokalnych w roku 2014, co stanowi wzrost o 2,2% w porównaniu z rokiem 2013. Jest to jeden z kluczowych wniosków z raportu Council on State Taxation’s (COST) wydanego w IV kwartale 2015 r., “Total State and Local Business Taxes”: Szacunki dla poszczególnych państw na rok podatkowy 2014″. Wzrost dochodów z podatków od działalności gospodarczej koncentruje się na podatkach od nieruchomości, podatkach od sprzedaży i podatkach dochodowych od osób prawnych.

Biorąc pod uwagę podwyżkę podatku o 2,2 %, kluczowe znaczenie dla podejmowania decyzji przez firmę ma znajomość stawek podatkowych państw i miejscowości, a także rodzajów naliczanych podatków. Dlatego też ten 28-stronicowy raport jest doskonałym źródłem informacji na temat szacunków podatków stanowych i lokalnych płaconych przez przedsiębiorstwa za rok 2014. Raport przedstawia sposoby pomiaru obciążeń podatkowych państwa – poprzez porównanie poziomu podatków od działalności gospodarczej z poziomem działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu lub poprzez zmierzenie ostatecznej częstotliwości występowania podatków od działalności gospodarczej po przeniesieniu ich na konsumentów lub właścicieli czynników produkcji, w tym pracowników. Podaje on również łączne efektywne stawki podatku od działalności gospodarczej (TEBTR), które są mierzone stosunkiem państwowych i lokalnych podatków od działalności gospodarczej do produktu krajowego brutto sektora prywatnego (GSP), do łącznej wartości rocznej produkcji towarów i usług przez sektor prywatny.

Jak wynika z raportu, jest wiele sposobów na “obdarcie ze skóry kota”. Jak może zaświadczyć każdy pracownik podatkowy, władze stanowe i lokalne szybko zmieniają politykę podatkową w celu przyciągnięcia lub utrzymania firm, co sprawia, że jeszcze trudniej jest im być na bieżąco. Podkreślając te odczucia, raport COST ostrzega, że choć “TEBTR stanowi punkt wyjścia do porównywania obciążeń podatkowych we wszystkich stanach, nie dostarczają one wystarczających informacji niezbędnych do oceny konkurencyjności państwa”. Na przykład państwa o stosunkowo niskim wskaźniku TEBTR czerpią większość swoich podatków od działalności gospodarczej z podatków opartych na pochodzeniu, takich jak podatek od nieruchomości i podatek od sprzedaży, ale nie są tak konkurencyjne jak państwa o wyższym wskaźniku TEBTR, które opierają się na podatkach mających duży wpływ na działalność gospodarczą poza państwem.

Najważniejsze jest to, że podczas gdy dogłębna wiedza analityczna jest krytyczna dla podejmowania decyzji, np. o tym, gdzie otworzyć nowe biuro lub przenieść siedzibę firmy, ważne decyzje biznesowe nie mogą być podejmowane wyłącznie na podstawie danych historycznych lub na podstawie jednego, pojedynczego czynnika. Badania takie jak wspomniany wyżej raport COST, różne dostępne państwowe zachęty podatkowe oraz wykorzystanie technologii automatyzacji zapewniają całościowe podejście do analizy i planowania podatkowego państwa. Podejście to gwarantuje, że jeden manewr strategiczny nie wpłynie negatywnie na ogólne cele podatkowe państwa.Do niedawna takie podejście było ogromnym, ręcznym przedsięwzięciem dla przedsiębiorstw.

Teraz specjaliści podatkowi mogą polegać na oprogramowaniu do szybkiego modelowania wielopaństwowych, wieloletnich scenariuszy. Ponadto, oprogramowanie z wbudowanymi stawkami i zasadami podatkowymi, w tym z przyszłymi uchwalonymi przepisami podatkowymi, pomaga firmom aktywnie analizować fakty w celu wsparcia procesu decyzyjnego i podejmowania zgadywanek dotyczących analizy i planowania podatków państwowych.