System IRS Fine-Tunes e-File w celu zapobiegania opóźnieniom przetwarzania danych

przez Jasona Bramwella

Po tym jak problemy z wydajnością elektronicznego systemu składania deklaracji podatkowych spowodowały opóźnienia w przetwarzaniu deklaracji podatkowych w sezonie sprawozdawczym 2012, IRS wprowadził w ciągu ostatniego roku kilka usprawnień w systemie, które mają usprawnić proces składania deklaracji podatkowych, zgodnie z raportem opublikowanym 30 maja przez Generalnego Inspektora Skarbowego (TIGTA).

Elektroniczny system archiwizacji, zwany Zmodernizowanym e-plikiem (ang. Modernized e-File – MeF), umożliwia przetwarzanie deklaracji podatkowych w czasie rzeczywistym, jednocześnie usprawniając wykrywanie błędów, standaryzując reguły biznesowe i przyspieszając przekazywanie potwierdzeń podatnikom.

Jednak w sezonie sprawozdawczym 2012, IRS musiał przynajmniej dwukrotnie zawiesić przetwarzanie systemu MeF, aby skorygować problemy z wydajnością systemu.

“Kierownictwo IRS zauważyło, że problemy z wynikami, które po raz pierwszy miały miejsce 17 stycznia 2012 r., mogły być spowodowane dużą ilością deklaracji podatkowych otrzymanych przez system MeF w pierwszym dniu przetwarzania. Według IRS, ilość deklaracji otrzymanych przez system MeF w dniu 17 stycznia 2012 r. była jedną z największych, jakie IRS otrzymał do tej pory”, stwierdza raport TIGTA. “Drugi przypadek wystąpienia problemów z wydajnością systemu MeF rozpoczął się pod koniec stycznia 2012 roku. Problemy te obejmowały przede wszystkim opóźnienia w przesyłaniu plików do systemów niższego szczebla oraz doręczaniu potwierdzeń, co skutkowało opóźnieniami w przetwarzaniu indywidualnych deklaracji podatkowych”.

W ramach IRS dokonano przeglądu problemów związanych z systemem MeF i określono cztery główne kategorie strumieni roboczych, w których wystąpiły te problemy:

  1. Badanie wydajności
  2. Usługi na żądanie (ODS)
  3. Gotowość i badanie portowe
  4. Monitorowanie

Udoskonalenia wykonane

Test wydajności i gotowości portalu oraz testowanie strumieni pracy mają bezpośredni wpływ na terminowe składanie deklaracji podatkowych do przetwarzania. Zgodnie z raportem, Urząd Skarbowy zmodyfikował swoją strategię testowania poprzez wprowadzenie usprawnień, takich jak korzystanie z bazy danych wielkości produkcyjnej oraz testowanie wydajności przez czterdzieści osiem godzin, w celu zapewnienia, że urząd będzie w stanie przetworzyć przewidywaną ilość deklaracji w sezonie składania deklaracji w 2013 roku. W wyniku testów stwierdzono, że system MeF będzie spełniał wymagania dotyczące maksymalnej wydajności.

Dodatkowo IRS zwiększył przepustowość portalu, który służy jako punkt wejścia do internetowego dostępu do aplikacji i danych IRS, z 45 megabitów na sekundę (Mbps) do 155 Mbps. Ponieważ inne aplikacje IRS korzystają z tego samego portalu co system MeF, ta zwiększona przepustowość pomaga zabezpieczyć się przed spadkiem ogólnej wydajności.

IRS opracował wymagania dla ODS w zakresie dostarczania plików do systemów niższego szczebla. Na przykład, zgodnie z raportem TIGTA, ODS będzie dostarczał dane do Generalized Mainline Framework (GMF) o określonych porach każdego dnia. GMF jest systemem przetwarzania danych w centrum usług, który weryfikuje i udoskonala dane z różnych źródeł wejściowych. Deklaracje podatkowe, przekazy pieniężne, zwroty informacji oraz transakcje korekty i aktualizacji są kontrolowane, walidowane, poprawiane i przekazywane do księgowania w pliku głównym.

ODS będzie również dostarczał dane do elektronicznego systemu wykrywania nadużyć IRS (EFDS) co godzinę w ciągu godziny. EFDS jest samodzielnym, zautomatyzowanym systemem zaprojektowanym w celu maksymalizacji wykrywania oszustw w momencie składania deklaracji podatkowych, aby zapobiec wydawaniu wątpliwych zwrotów.

Następnie tworzone są dane podsumowujące dla raportów pokazujących zliczenia zwrotów złożonych na dole. ODS usuwa dane, które zestarzały się po upływie wymaganego okresu przechowywania.

IRS pracuje nad wdrożeniem nowych narzędzi monitorujących i automatycznym generowaniem biletów, aby poprawić swoje możliwości w zakresie monitorowania i pomiaru dostępności systemu MeF, a także pomóc w spełnieniu osiemdziesięciu dziewięciu technicznych wymagań systemu w zakresie monitorowania na sezon składania wniosków w 2013 r., stwierdza raport TIGTA.

Do dnia 10 lutego 2013 r. IRS wdrożyła sześćdziesiąt siedem z osiemdziesięciu dziewięciu wymagań. Nierozwiązane kwestie spowodowały opóźnienie we wdrożeniu pozostałych dwudziestu dwóch wymagań.

“Niektóre z nierozwiązanych kwestii to problemy z funkcjonalnością aplikacji monitorującej, nie opracowane jeszcze rozwiązania w zakresie monitorowania oraz zdarzenia inicjujące auto-bilety, które nie są generowane lub odbierane”, stwierdza raport TIGTA. “IRS zaplanował wdrożenie pozostałych wymagań technicznych w zakresie monitoringu w sezonie sprawozdawczym 2013, jednak nie określił jeszcze terminów wdrożenia”.

Zgodnie z raportem TIGTA IRS zainwestował około 6,7 miliona dolarów w naprawę problemów, które nękały te cztery strumienie prac.

“System MeF jest krytycznym komponentem, który spełnia potrzeby podatników, zmniejsza ich obciążenie i poszerza wykorzystanie interakcji elektronicznych”, powiedział w komunikacie prasowym J. Russell George, Generalny Inspektor Skarbowy Administracji Podatkowej. “Wspólnie, różne kategorie prac powinny dostarczyć usprawnień mających na celu skorygowanie problemów związanych z sezonem składania wniosków w 2012 r. i dać systemowi IRS zapewnienie o gotowości systemu MeF na sezon składania wniosków w 2013 r.”.

Artykuły pokrewne:

  • Kwestie techniczne związane z komputerem w IRS Zwrot podatku za zwłokę
  • Ostrzeżenia IRS o opóźnieniach z harmonogramem 8812 i formularzem 8867