Technologia jako siła napędowa wzrostu dla małych przedsiębiorstw

przez Jasona Bramwella

Co napędza rozwój małych firm? Według 72% małych firm ankietowanych ostatnio przez SurePayroll Inc., jest to technologia – nie nowe firmy – ponieważ więcej firm prowadzi teraz działalność online niż rok temu.

W swoim badaniu z lipca 2013 r. Small Business Scorecard firma SurePayroll stwierdziła, że aż 84 procent małych firm korzysta z nowych narzędzi, takich jak strona internetowa firmy, reklama online i dostawcy oprogramowania jako usług, aby usprawnić biznes i pomóc im w rozwoju.

Badanie wykazało również, że 73 procent małych firm korzysta ze strony internetowej firmy do sprzedaży produktów lub usług, 42 procent korzysta z reklamy internetowej, a 27 procent używa tabletów do prezentacji produktów. Ponad 60 procent korzysta z mediów społecznościowych, jak również usług internetowych, aby usprawnić działalność. Siedemdziesiąt siedem procent twierdzi, że strona internetowa firmy jest najbardziej skutecznym narzędziem sprzedaży, a kolejne 64 procent to smartfony.

«Wydaje się, że technologia napędza to bezrobotne ożywienie w gospodarce małych przedsiębiorstw», powiedział prezes SurePayroll i prezes Michael Alter w oświadczeniu pisemnym. «Widzimy ten trend już od jakiegoś czasu, a nasze dane [w lipcu] naprawdę popierają ideę, że małe firmy wykorzystują technologię, aby być bardziej efektywnymi, dzięki czemu mogą rozwijać się bez zatrudniania».

W ujęciu miesięcznym prognoza spadła o 0,1%, a średnia płaca spadła o 0,2%. Prognoza spadła we wszystkich regionach kraju z wyjątkiem regionu Południowego, gdzie odnotowano wzrost o 0,1 proc. W regionie Południowym, jak również w pozostałych regionach kraju, odnotowano spadek prognozy o 0,1 proc.

W ujęciu rocznym zatrudnienie w całym kraju spadło o 1,7%, a płace spadły o 0,1%. W regionie Południowym zatrudnienie wzrosło o 1,5 procent, natomiast w regionie Południowym o 0,1 procent. Na Zachodzie prognoza netto zatrudnienia spadła o 3,2%, zaś w ujęciu rocznym o 0,7%. W regionie środkowo-zachodnim odnotowano spadek o 35%, natomiast w ujęciu rocznym spadek o 0,7%. W regionie Północno-Zachodnim odnotowano spadek o 3,9 procent, zaś w ujęciu rocznym o 2,3 procent.

Prognoza gospodarcza dla małych przedsiębiorstw pozostaje wysoka i wynosi 72%, wzrastając z poziomu 45% we wrześniu 2012 r. w ujęciu rocznym.

O badaniu:

Jako pierwszy wskaźnik ekonomiczny stworzony przez firmę płacową, SurePayroll Small Business Scorecard dostarcza miesięczne spojrzenie na krajowe trendy w zatrudnieniu i kontroli płac od września 2004 roku. Karta wyników zestawia dane z małych firm w całym kraju i odzwierciedla wyłącznie trendy wpływające na krajowe «mikrofirmy» – te, które zatrudniają średnio osiem osób.