Thomson Reuters Checkpoint Release Report on FASB’s Proposed Accounting Standards for Leases

Thomson Reuters opublikował przegląd proponowanych przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) standardów rachunkowości dotyczących leasingu.

Sprawozdanie ma na celu ułatwienie specjalistom ds. księgowości przygotowania ich klientów biznesowych do przyjęcia proponowanej aktualizacji Standardów Rachunkowości nr 2013-270, Leasing (Temat 842) , rewizji proponowanej w 2010 r. aktualizacji FASB.

“Proponowane zmiany to sejsmiczna zmiana w rozliczaniu leasingu operacyjnego przez leasingobiorcę” – mówi Anne-Lise Vivier, starszy analityk w Thomson Reuters i autorka raportu. “Wszystkie umowy leasingowe musiałyby być kapitalizowane, co miałoby znaczący wpływ na wymagania dotyczące sprawozdawczości i dokumentacji dla leasingobiorców sporządzających sprawozdania”.

Raport Thomson Reuters Checkpoint, zawierający zwięzłe opisy i analizy, można pobrać bezpłatnie online.

Raport obejmuje takie tematy, jak:

  • Zakres nowych wytycznych dotyczących leasingu
  • Definicja i klasyfikacja dzierżawy
  • Nowe modele rachunkowości dla najemców i leasingodawców
  • Pomiar transakcji leasingowych
  • Przepisy dotyczące prezentacji i ujawniania informacji
  • Transakcje sprzedaży i leasingu zwrotnego

Raport jest przykładem praktycznych, wnikliwych informacji dostępnych w Thomson Reuters Checkpoint, wiodącym w branży i nagradzanym serwisie internetowym, który zapewnia badania, wiadomości, analizy i narzędzia produktywności dla specjalistów w dziedzinie podatków, audytu, księgowości, prawa, handlu i finansów.

Thomson Reuters oferuje również doradztwo i szkolenia dotyczące standardów rachunkowości w zakresie leasingu. Ciągłe dokształcanie zawodowe w tym zakresie obejmuje: Propozycje zmian w zakresie rachunkowości dotyczącej leasingu i innych istotnych propozycji oraz rachunkowości dotyczącej leasingu. Poradniki obejmują: Usługa aktualizacji rachunkowości i audytu, GAAP Reporter z kodyfikacją FASB, Przewodnik PPC po nieruchomościach oraz Praktyczne wskazówki PPC dotyczące nieruchomości.

Źródło: 10 czerwca 2013 r., komunikat prasowy Thomson Reuters