Uczciwość to najlepsza polityka i to, czego dziś potrzebujemy

Nikt, w tym księgowi, nie prowadzi absolutnie uczciwego życia. Jest to raczej ideał, do którego należy dążyć, również ci, którzy konsekwentnie wykazują się uczciwością, mogą być przytłoczeni tym, co pozostało – tym, co nie zostało zrobione, a co nie spotkało się z uczciwością.

Przykład: na sali operacyjnej w wielkim szpitalu młoda pielęgniarka miała pierwszy dzień konfrontacji z odpowiedzialnością w pracy.

“Usunąłeś jedenaście gąbek, doktorze”, powiedziała chirurgowi. “Użyliśmy dwunastu.”

“Usunąłem je wszystkie”, powiedział lekarz. “Zamkniemy teraz nacięcie.”

“Nie,” sprzeciwiła się pielęgniarka. “Użyliśmy dwunastu.”

“Wezmę na siebie odpowiedzialność”, powiedział ponury chirurg. “Suture!”

“Nie możesz tego zrobić!” spaliła pielęgniarkę. “Pomyśl o pacjencie!”

Lekarz uśmiechnął się, podniósł stopę i pokazał pielęgniarce dwunastą gąbkę.

“Zrobisz to”, powiedział.

Lekarz testował ją na uczciwość – i ona to miała.

Historia ta, opowiedziana ponad 60 lat temu przez znanego redaktora i autora Arthura Gordona, ilustruje kluczowy składnik uczciwości: posiadanie odwagi w swoich przekonaniach – trzymanie się swojej broni, robienie tego, co uważasz za słuszne, i nie banie się mówić głośno.

Takie działania są potrzebne w dzisiejszym świecie, w czasach, gdy dobrze wyglądają, dobrze się prezentują, a korzystna prasa przeważa. U podstaw naszej egzystencji leży potrzeba ponownego pojawienia się integralności jako wspólnego elementu w zbiorowym charakterze ludzkości.

Idealny do dążenia do

Integralność jest trudna do zdefiniowania. Jedenaście słowników zawiera jedenaście różnych definicji. Znamy uczciwość, gdy ją widzimy, ale mamy problem z jej wyjaśnianiem.

Istnieje iluzoryczna natura integralności. Nie może być samozwańcza, tylko obserwowana u innych. Jednak większość aktów uczciwości jest dokonywana w sposób prywatny i nie podlega publicznej kontroli.

Ci, którzy w dużej mierze są uczciwi, odkryli coś, co reszta świata musi wiedzieć – tę uczciwość, którą wielu postrzega jako składającą się z poświęcenia, walki i podejmowania niekorzystnych decyzji, w rzeczywistości ułatwia życie, czyni je radosnym i potężnym.

Truth Prevails

Brytyjski historyk Arnold Toynbee zauważył, że z 21 godnych uwagi cywilizacji, 19 zginęło “nie od podboju zewnętrznego, ale od wyparowania wiary wewnątrz”.

Charles H. Brower w swoim przemówieniu wygłoszonym wiele lat temu w Illinois State Chamber of Commerce zauważył, że “dzisiaj nasz kraj nadal ma wybór. Wierzę, że zawsze zaczynał dokonywać tego wyboru. Wierzę, że wraca do starych wierzeń – takich jak idee, duma, patriotyzm, lojalność, oddanie, a nawet ciężka praca.”

Chociaż słowa te zostały wypowiedziane kilkadziesiąt lat temu, teraz słychać ich pierścień prawdy.

Co ciekawe, pomijamy akty uczciwości praktykowane przez innych, nie wierząc, że mogliby zrobić to, co zrobili tylko dlatego, że uważali to za słuszne.

Paradoksalnie, szybko potępiamy innych, którzy przejawiają brak uczciwości, cały czas przeoczając lub zapominając o naszych własnych niedociągnięciach.

A Koncepcja kluczowa

Uczciwość może być kluczowym pojęciem tego, co to znaczy być człowiekiem. Z pewnością wiąże się ona z pełną akceptacją własnego człowieczeństwa.

Uczciwość ma wiele synonimów. Nie wystarczy jednak jeden synonim: wiarygodność, lojalność, cnota, uczciwość, szczerość, szczerość, prawość, uczciwość.

Uczciwość to także unikanie podstępów i unikanie celowości. Jest ona kompletna i niepodzielna.

Uczciwość jest osiągnięciem, a nie darem. To nie jest cecha, która determinuje decyzje. Jest sumą decyzji, które podjęliśmy.

W księgowości codziennie pojawia się wiele okazji do zbłądzenia krosna – czy to do przesunięcia jednego numeru, czy do stworzenia fantazyjnego przypisu.

Uczciwość natychmiast komunikuje się z innymi. To bycie tą samą osobą dla wszystkich.

To nie jest szlachetne. To nie jest altruistyczne. To praktyczny wehikuł do efektywnego życia, do życiowej pracy.

Jest to stałe utrzymywanie wartości i skupienie się na tym, co uważasz za słuszne.

Każdy z nas powinien mieć takie szczęście.