Więcej doradców Objęcie ETF przez fundusze powiernicze

Zgodnie z ostatnim badaniem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Planowania Finansowego (FPA) doradcy finansowi wolą obecnie fundusze giełdowe (ETF) od funduszy powierniczych niebędących funduszami powierniczymi.

Na podstawie 303 ankietowanych online 2015 Trends in Investing Survey wskazuje, że 81 procent doradców obecnie korzysta z ETF lub rekomenduje je klientom, w porównaniu z 40 procentami w 2006 roku.

Mimo to, ETF nie mają dramatycznej przewagi nad funduszami inwestycyjnymi, z których korzysta lub które rekomenduje 78% doradców.

Jednak około połowa respondentów wskazała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zwiększy wykorzystanie ETF – jest to silniejsza prognoza niż w przypadku jakiegokolwiek innego produktu inwestycyjnego, jak wynika z badania. Mniej niż jedna czwarta respondentów spodziewała się zwiększyć wykorzystanie programów zawijania funduszy inwestycyjnych lub pojedynczych akcji.

Większość respondentów wskazała, że największą przewagą ETF nad funduszami wzajemnymi są niższe koszty. Mniej więcej połowa respondentów podała efektywność podatkową i elastyczność obrotu, a mniej niż jedna czwarta wymieniła przejrzystość pakietów akcji.

«ETF nadal cieszą się rosnącą popularnością wśród doradców i inwestorów dzięki swojej tradycyjnej efektywności kosztowej, efektywności podatkowej, przejrzystości, elastyczności i płynności; jednakże krajobraz ETF stał się w ostatnich latach coraz bardziej złożony», powiedziała Valerie Chaillé, Dyrektor Zarządzająca Praktykami FPA w przygotowanym oświadczeniu.

Ale ChaillĂ©, który jest prezesem SummitView Financial w Indianapolis, zauważył, że «ważne jest, aby doradcy upewnili się, że w pełni rozumieją niuanse ETF, które polecają, oraz że ich klienci rozumieją, w co inwestują, jak również koszty i potencjalne ryzyko z tym związane».

Inne kluczowe wyniki badania obejmują:

  • Piętnaście procent respondentów przedkłada zarządzanie aktywne nad pasywne (biorąc pod uwagę koszty związane z każdą z metod), co oznacza spadek z 18 procent w 2014 roku. Faworyzujący zarządzanie pasywne pozostali mniej więcej na tym samym poziomie – 24 proc. w porównaniu z 25 proc. w roku ubiegłym. Jednak 61 proc. z nich opowiada się za połączeniem obu metod, co oznacza wzrost z 57 proc.
  • Z listy 10 opcji, więcej doradców wykorzystuje akcje (64%) i fundusze powiernicze nieruchomości (47%) jako zabezpieczenie przed inflacją niż jakakolwiek inna.
  • W czasie badania w marcu, 64 procent doradców wskazało, że dokonują ponownej wyceny zalecanych przez siebie alokacji aktywów. Większość z nich wskazała, że stale to robi. Inni wymieniali przewidywane zmiany w gospodarce, inflację, konkretne inwestycje oraz przepisy dotyczące podatku dochodowego i inwestycyjnego.