Więcej kobiet dołącza do zarządów firm

Nowe badania dotyczące kobiet w zarządach korporacyjnych w USA pokazują, że kobiety wchodzą do zarządów w większym stopniu i że zarządy, w których zasiada już co najmniej jedna kobieta na stanowisku dyrektora, najprawdopodobniej dodadzą więcej. Spośród ponad 1800 stanowisk kierowniczych zajmowanych obecnie przez kobiety prawie 40 procent wstąpiło do odpowiednich zarządów w ciągu ostatnich pięciu lat.

Są to pożądane trendy, ponieważ badania wskazują, że przedsiębiorstwa, w których zarządach zasiada więcej kobiet, przewyższają te, w których jest mniej kobiet na stanowiskach kierowniczych lub nie ma ich wcale. A jednak, aby być konkurencyjnym w skali globalnej i zwiększyć wydajność i skuteczność zarządu, firmy amerykańskie muszą lepiej zadbać o to, by różnorodność w zarządach była traktowana priorytetowo, w tym o to, by kobiety zasiadały w zarządach.

«Getting on Board – Women Join boards at Higher Rates, though Progress Comes Slowly», nowy raport Ernst & Young LLP, zawiera przegląd zmian w zróżnicowaniu płci w zarządach korporacyjnych w USA w latach 2006-2012, analizuje pochodzenie i kwalifikacje kobiet na stanowiskach kierowniczych oraz bada role, jakie pełnią kobiety po wejściu do zarządu.

«Jakość zarządu jest wzmocniona, gdy dyrektorzy mają różne umiejętności, wiedzę, doświadczenie i punkty widzenia, które wpływają na dyskusje dotyczące rozwoju strategii i procesów nadzoru nad zarządem», powiedziała Allie Rutherford, zastępca dyrektora grupy ds. nadzoru korporacyjnego w Ernst & Young LLP. «Wiele rad nadzorczych, które zatrudniły kobiety na stanowiskach kierowniczych, zdaje sobie sprawę z wartości i wpływu, jaki różnorodność może mieć na myślenie i funkcjonowanie rady».

Kluczowe wnioski z raportu obejmują:

Zmiana była stopniowa. Porównanie odsetka miejsc w zarządach zajmowanych przez kobiety w firmach S&P 1500 w 2012 r. z tymi z 2006 r. pokazuje jedynie wzrost o trzy punkty procentowe – z 11% do 14% – w ciągu sześciu lat. Podczas gdy obecnie w zarządach jest mniej firm, w których nie zasiadają kobiety niż jeszcze kilka lat temu, zmiana ta następuje w wolnym tempie.

Największy wzrost zróżnicowania płci nastąpił wśród już i tak zróżnicowanych zarządów. Przedsiębiorstwa, w których zarządach zasiadają już kobiety, częściej dodawały kolejne kobiety: od 2006 roku ponad 30% przedsiębiorstw dodało do swoich zarządów co najmniej jedną kobietę, a około 60% z nich miało już co najmniej jedną kobietę na swoim stanowisku.

Spółki dokonują dywersyfikacji zawodowej członków zarządu. Dogłębna analiza doświadczeń kobiet zasiadających w zarządach w ciągu ostatnich dwóch lat pokazuje, że zarządy nie ograniczają rekrutacji do byłych lub zasiadających dyrektorów generalnych. Mimo że obecna i była kadra kierownicza spółek publicznych stanowi największą kategorię zawodową, 80 proc. z nich stanowią kobiety, które zajmowały stanowiska kierownicze inne niż dyrektorzy generalni.

Reprezentacja kobiet na stanowiskach kierowniczych i w kluczowych komisjach rady nadzorczej pozostaje ogólnie niska. Wciąż pozostaje wiele do zrobienia, ponieważ mniej niż 6% niezależnych stanowisk kierowniczych w radzie nadzorczej zajmują kobiety, a kobiety zajmują mniej niż 16% wszystkich stanowisk w kluczowych komisjach (audyt, wynagrodzenia, nominacje).

Zarządy muszą być przygotowane do dyskusji z akcjonariuszami na temat ich składu. Niektórzy inwestorzy angażują lub zamierzają angażować spółki, w których zarządach nie zasiadają kobiety, poprzez dialog, pisanie listów i propozycji udziałowców.

Dostęp do pełnego raportu.

SOURCE: Komunikat prasowy Ernst & Young