Więcej porad na temat IRC Sekcja 267

W poprzedniej kolumnie omówiłem niektóre z sytuacji, które mogą mieć miejsce, gdy sekcja 267s nie pozwala na odliczenie strat w przypadku sprzedaży na rzecz niektórych członków rodziny i innych powiązanych stron. IRS mówi, że relacje werbotenowe obejmują udziałowca i korporację, której udziałowiec jest właścicielem ponad 50 procent.

Poświęcam tę kolumnę, aby wyjaśnić inne rodzaje uciążliwości podatkowych, które pojawiają się w przypadku sprzedaży wielu aktywów. Kiedy nieruchomość sprzedana w jednej transakcji składa się z kilku bloków akcji lub części nieruchomości, IRS mierzy zysk lub stratę oddzielnie dla każdego sprzedanego składnika aktywów, a nie przez ogólny wynik sprzedaży.

Co się dzieje, gdy sprzedaż wielu aktywów skutkuje stratą netto? Odpowiedź Stepford IRS polega na stworzeniu zysku podlegającego opodatkowaniu po prostu poprzez odrzucenie strat, które zostały poniesione w związku z niektórymi aktywami. Rezultat: Zysk podlegający opodatkowaniu może znacznie przewyższać zysk netto w dolarach ze sprzedaży.

Weźmy na przykład Klausa, właściciela ponad 50 procent akcji Geneva Enterprises. Aby zaspokoić część długu wobec Genewy, planuje dać jej 65.000 dolarów akcji, które posiada w publicznej korporacji. Klaus dochodzi do wniosku, że wynikiem netto przeniesienia do Genewy będzie zebranie straty w wysokości 1000 dolarów.

Ostrzegam Klausa, że IRS odczyta zasady inaczej. Będzie on obliczał zysk lub stratę oddzielnie na każdym bloku akcji, który nabył w różnym czasie i po różnych cenach, co daje w sumie straty w wysokości 10.000 dolarów i całkowite zyski w wysokości 9.000 dolarów. Ponieważ sprzedaż odbywa się pomiędzy podmiotami powiązanymi, nie pozwoli to na poniesienie straty w wysokości 10 000 USD. Powinien on oczekiwać, że zostanie obciążony podatkami, odsetkami i karami od zysku w wysokości 9 000 USD.

Klaus promienieje, kiedy wyjaśniam, że jest łatwy, błogosławiony przez IRS sposób, aby pominąć ten niekorzystny wynik podatkowy. Klaus powinien sprzedać swoje akcje ze stratą na rynku i przekazać wpływy do Genewy. Podążając tą drogą, będzie miał prawo skompensować stratę 10.000 dolarów z zyskiem 9.000 dolarów.

Kiedy płaci się za kupno straty inwestycyjnej krewnego: Pośród wszystkich kolców, jest róża. Strata odrzucona zgodnie z sekcją 267 nie przepada na zawsze. Staje się ona dostępna dla nabywcy, gdy nabywca później zbywa nieruchomość z zyskiem.

Dlaczego? Prawo wymaga uznania zysku tylko w takim zakresie, w jakim przekracza on niedozwoloną stratę.

Przykład: High-bracket George jest synem zero-bracketowego Lenniego, kogoś z pralnianą listą dolegliwości i odbiorcą pewnego dochodu z dywidend i skromnej emerytury. Wszystkie dochody Lenniego wymykają się opodatkowaniu, ponieważ jego koszty leczenia i inne wyszczególnione w wykazie A odliczenia są wystarczająco wysokie, aby zredukować jego dochód podlegający opodatkowaniu do zera.

Lennie czerpie dochody z dywidend z 1.000 akcji Lady Godiva Accessories (LGA), które nabył za 15 dolarów za akcję. LGA sprzedaje teraz za 5 dolarów za akcję. Gdyby Lennie sprzedawał na otwartym rynku, jego strata w wysokości 10.000 dolarów nie zaoszczędziłby ani grosza na podatkach.

Moja rada dla Lennie’ego: To byłby dla niego ruch podatkowy, żeby sprzedać akcje George’owi. Lennie powinien zlekceważyć nieuznanie przez Sekcję 267 jego straty i pomyśleć o sobie i o swoim synu jako o jednostce rodzinnej, jeśli chodzi o podatki.

Dlaczego? Ponieważ George będzie kupował za 5$ za akcję, jego zysk nie może być opodatkowany, dopóki nie sprzeda za więcej niż 15$.

Dodatkowe artykuły.Przypomnienie dla księgowych, którzy chętnie udzielą porad, jak zwrócić uwagę klientów na taktyki, które obniżają podatki na ten rok, a nawet dają przewagę na przyszły rok: Wejdźcie do archiwum moich artykułów (ponad 300 i licząc).