Wielu Darczyńców Sidestep Advisors for Philanthropic Help

Nowa ankieta wśród zamożnych darczyńców prywatnych fundacji wskazuje na to, że jest to grupa klientów o mieszanych poglądach na temat potrzeby doradztwa finansowego. Ale jest też pewne pole do rozwoju.

Fundacja Źródło, dostawca usług dla prywatnych fundacji, przebadał 1200 klientów na temat tego, jak i czy współpracują oni z doradcami finansowymi.W badaniu wzięło udział 167 respondentów, z których większość posiada prywatne fundacje o wartości majątku poniżej 50 mln dolarów, co odpowiada wielkości większości z prawie 100 tys. prywatnych fundacji w Stanach Zjednoczonych.

â» Robert Chartener, CEO Foundation Source, powiedział w przygotowanym oświadczeniu, «Profesjonalni doradcy majątkowi często pytają nas, czy mogą zrobić więcej, aby wspierać swoich filantropijnych klientów. âThis survey asked some compelling questions that could inform their services.â»

Badanie ujawniło szereg kluczowych wyników, które doradcy mogą uznać za niepokojące.

 • Większość respondentów korzysta z rad filantropijnych swoich rówieśników (34,7 proc.) lub po prostu nie pyta o radę (28,1 proc.). Jeśli rzeczywiście zwracają się o poradę zawodową, 16,2 proc. wybiera konsultanta filantropijnego, 11,9 proc. doradcę finansowego, 5,4 proc. księgowego i 3,9 proc. prawnika.
 • Ponad połowa (53,9 proc.) nigdy nie korzystała z porad doradcy finansowego, 41,3 proc. z nich, a 65,1 proc. stwierdziło, że po prostu ich nie potrzebuje. Ponad połowa (53,9%) nigdy nie korzystała z usług doradcy finansowego, 41,3% skorzystało z jego usług, a 65,1% stwierdziło, że po prostu ich nie potrzebuje. Kolejne 18,1% stwierdziło, że korzystanie z usług doradcy finansowego jako źródła pomocy filantropijnej nie przyszło im do głowy, 8,4% stwierdziło, że nie ma pewności co do jego wiedzy specjalistycznej, a kolejne 8,4% stwierdziło, że ich doradca jest bardziej kompetentny w udzielaniu porad technicznych. Ale 4,8 procent zamierza porozmawiać z doradcą finansowym.
 • Spośród 41,3 procent darczyńców, którzy przeprowadzili konsultacje z doradcą, większość (prawie 80 procent) stwierdziła, że jest dość pewna swojej rady. W skali od 1 do 5, przy czym 5 jest najwyższa, większość respondentów oceniła swoje zaufanie na 4 lub 5. Ponadto około 65 procent darczyńców oceniło zrozumienie filantropii przez swojego doradcę na 4 lub 5.
 • Spośród respondentów, którzy konsultowali się z doradcą, ponad połowa (53,1 proc.) zwróciła się o poradę dotyczącą celów filantropijnych.
 • Prawie 91 procent respondentów jest zadowolonych z tego, jak często rozmawiają o swojej filantropii z doradcą.
 • Jednak respondenci twierdzili, że ich doradca powinien być lepiej poinformowany o tematyce filantropijnej. Należą do nich m.in. sugestie dotyczące inwestycji efektownych (30,9 proc.), edukowanie następnego pokolenia o filantropii (28,8 proc.), postępowanie z dużym darem (25,2 proc.), identyfikacja efektywnych organizacji charytatywnych (16,6 proc.), pomoc w kształtowaniu programów filantropijnych darczyńców (13 proc.).

Wybiegając w przyszłość, respondenci mogą być skłonni szukać pomocy doradcy finansowego, który pomoże im w zaangażowaniu się w działalność filantropijną (30,2%), w inwestycje mające na celu osiągnięcie efektów społecznych i zwrotów finansowych lub wpływu na inwestycje (25%), w cele filantropijne (24,6%), w duże darowizny (21,6%) oraz w informacje na temat przyczyn, organizacji charytatywnych lub projektów (16,5%).

Respondenci zaproponowali również następujące sposoby, w jaki doradcy mogliby podnieść swoją wartość dla tej grupy:

 • Zapewnienie szkoleń z zakresu zarządzania inwestycjami (51 procent).
 • Sugerować konferencje filantropijne i źródła edukacyjne (31,5 proc.).
 • Polecamy książki i materiały o filantropii (20,7 procent).
 • Mentor młodszych członków rodziny (42,3 procent).
 • Posiedzenia rady nadzorczej/rodzinnej (28,8 procent).
 • Organizowanie wizyt na miejscu (10,8 procent).
 • Ułatwianie projektów społecznych lub działań filantropijnych (9 procent).