Wiersze kolorów zgodnie z kryteriami w programie Microsoft Excel

Możesz użyć kolorów do odizolowania danych na listach i rozróżnienia pomiędzy różnymi typami danych.

Upewnij się, że lista jest ustawiona na AutoFilter.

  • Przefiltrować rok 1996 według następującego kryterium â z listy rozwijanej dla pola Rok, wybrać rok 1996.
  • Wybierz komórkę na liście danych â naciśnij Ctrl+* (wybierz aktualny region).
  • Na pasku narzędzi Formatowanie wybierz opcję Wypełnij kolor, a następnie wybierz dowolny kolor.
  • Przefiltruj rok 1997 według następującego kryterium â z listy rozwijanej dla pola Rok, wybierz rok 1997.
  • Wybierz komórkę na liście danych i naciśnij Ctrl+* (wybierz aktualny region).
  • Na pasku narzędzi Formatowanie wybierz opcję Wypełnij kolor, a następnie wybierz inny kolor niż ten, który wybrałeś wcześniej.
  • Wyłączyć AutoFilter.