Współpraca w zakresie zwalczania nadużyć finansowych Studium przypadku angażuje dyskusję na temat “Co poszło źle” i “Co powinno być zrobione” w Fictional Co, “Hollate Mfg”, aby rozwinąć umiejętności w zakresie ograniczania nadużyć finansowych w sprawozdawczości finansowej.

Studium przypadku opublikowane w zeszłym tygodniu przez Anti-Fraud Collaboration, grupę utworzoną w 2010 r. w celu zachęcenia do powstrzymywania i wykrywania nadużyć finansowych w sprawozdawczości finansowej, ma na celu zaangażowanie przygotowujących, wewnętrznych i zewnętrznych audytorów, członków zarządu i innych osób w dyskusje na temat nadużyć finansowych poprzez odniesienie do fikcyjnej firmy o nazwie “Hollate Manufacturing”.

Studium przypadku i powiązany z nim przewodnik do dyskusji przeznaczony dla nauczycieli/profesorów/liderów dyskusji został opublikowany przez Stowarzyszenie Współpracy w zakresie Zwalczania Nadużyć Finansowych, a projekt został zainicjowany przez Centrum Kontroli Jakości. Czterech członków Anti Fraud Collaboration to CAQ, FEI, The IIA i NACD.

Jak zauważono w komunikacie prasowym Anti-Fraud Collaboration http://bit.ly/X8Vr63:

“The Hollate Manufacturing Case Study” jest pierwszym z serii studiów przypadków dotyczących zwalczania nadużyć finansowych, które są w trakcie realizacji.

“Aby pomóc w nauczaniu w tej sprawie, organizacja Anti-Fraud Collaboration opublikowała również przewodnik do dyskusji, który stanowi ramy dla prowadzenia solidnego, interaktywnego dialogu, uwzględniającego kluczowe cele nauczania w tej sprawie. Studium przypadku i przewodnik do dyskusji są inspirowane metodą studium przypadku Harvard Business School (HBS). Współpraca w zakresie zwalczania nadużyć finansowych konsultowała się z dwoma członkami wydziału HBS przy opracowywaniu studium przypadku i przewodnika do dyskusji”.

Przeczytaj więcej o tym nowym, ekscytującym rozwoju, który będzie przydatny w dyskusjach wśród studentów, absolwentów i zaprojektowany specjalnie do dyskusji wśród doświadczonych profesjonalistów, tutaj: http://bit.ly/11cGvVQ