Wstawianie pól do obliczania procentu w programie Excel z tabelami przestawnymi

Za pomocą PivotTable można wstawić dodatkowe pola danych, które zostały już wykorzystane i zmienić funkcję obliczeniową, za pomocą której tworzy się nowe obliczone kolumny.

Wstawić dodatkowe pole danych, Pole Ilość jako przykład.

Etap 1 â Dodaj pole do obszaru danych.

  1. Wybierz dowolną komórkę w obszarze Pivot Table.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu skrótów wybierz Kreator, Układ (w programie Excel 97 nie ma potrzeby wybierania Układu).
  3. Przeciągnij pole Ilość do obszaru danych.
  4. Kliknij OK i Zakończ (w programie Excel 97, kliknij tylko Zakończ).

Etap 2 – Zmiana funkcji obliczeniowej i formatowania pola.

  1. Wybierz komórkę w obszarze danych nowego wstawionego pola (Suma ilości).
  2. Z paska narzędzi PivotTable wybierz opcję Ustawienia pola (w programie Excel 97 wybierz pole PivotTable).
  3. W polu Nazwa wpisać % Ilość.
  4. Z Show Data as wybierz % Of Total.
  5. Kliknij OK.

dostarczony przez ExcelTip.com