Wybory nie będą miały wpływu na decyzje o zatrudnieniu, Dyrektorzy CPA powiedzą

Wpływ zbliżających się wyborów prezydenckich zajmuje czwarte miejsce w planowaniu i prognozowaniu problemów, przed którymi stanie kierownictwo przedsiębiorstw na następny rok fiskalny, zgodnie z ostatnim badaniem przeprowadzonym przez American Institute of CPA (AICPA).

Jednak w sondażu przeprowadzonym wśród 540 osób zajmujących wysokie stanowiska kierownicze w biznesie, takich jak CEO, CFO i kontroler, stwierdzono, że spodziewają się one, iż wybory nie wpłyną na zatrudnienie ani na wydatki kapitałowe.

Ponad połowa respondentów (56%) stwierdziła, że wybory nie były czynnikiem decydującym o zatrudnieniu, a 25%, że nie wpłynie to na ich obecne tempo zatrudnienia. Mniej niż jedna piąta (13 proc.) zadeklarowała, że poczeka z zatrudnieniem do czasu wyboru nowego prezydenta, a 5 proc. że ograniczy zatrudnienie przed wyborami.

Kadra zarządzająca zajęła czwarte miejsce w rankingu wyborczym za możliwymi zmianami w gospodarce, perspektywami dla poszczególnych branż oraz stopami procentowymi i kosztami kredytu wśród kwestii związanych z planowaniem biznesowym. Skutki wyborów były związane z możliwym wypadnięciem z silnego dolara, ale wyprzedzały zmienność akcji.

«Kierownictwo firmy wyraźnie monitoruje potencjalny wpływ wyborów prezydenckich na biznes», powiedziała w przygotowanym oświadczeniu Arleen Thomas, CPA, CGMA, starszy wiceprezes ds. rachunkowości zarządczej i rynków światowych w AICPA. «Jednak ogólne warunki ekonomiczne i wyzwania dla poszczególnych branż są obecnie ważniejsze w ich kalkulacjach i prawdopodobnie dlatego obserwujemy niewielki wpływ cyklu wyborczego na takie kluczowe kategorie, jak zatrudnienie lub wydatki kapitałowe».

Jeśli chodzi o wydatki kapitałowe i ekspansję biznesową, 53 procent stwierdziło, że wybory nie są czynnikiem, podczas gdy 27 procent oczekuje kontynuacji wydatków na obecnym poziomie. Dziesięć procent stwierdziło, że wstrzyma się z wydatkami kapitałowymi do czasu po wyborach. Dwa procent stwierdziło, że zwiększy wydatki kapitałowe przed wyborami.

Te konkretne wyniki zostały uwzględnione w raporcie AICPA dotyczącym pierwszego kwartału , przeprowadzonym w lutym.

Oto inne wyjścia z badania:

  • Liczba osób na stanowiskach kierowniczych CPA optymistycznie nastawionych do gospodarki spadła w pierwszym kwartale do 28 proc. w porównaniu do 45 proc. w czwartym kwartale 2015.
  • Zmniejszył się również optymizm organizacyjny i plany ekspansji – 44 proc. kadry kierowniczej było optymistyczne co do pierwszego kwartału, w porównaniu z 35 proc. w czwartym kwartale. Powyższe wyniki to najniższy poziom od drugiej połowy 2012 roku, «kiedy debaty na temat «klifu fiskalnego» były na pierwszym planie i w centrum» – czytamy w raporcie z badania. Plany ekspansji są również najniższe od czwartego kwartału 2012 roku» – czytamy w raporcie.
  • Oczekiwania dotyczące wzrostu przychodów spadły z 2,9 proc. w czwartym kwartale do 1,7 proc. w porównaniu do wysokiego poziomu 4,7 proc. w czwartym kwartale 2014 roku.
  • Oczekiwania co do zysków spadły z 2 proc. w czwartym kwartale do 0,7 proc. w pierwszym kwartale 2016 roku.
  • Spośród 12 sektorów przemysłu uwzględnionych w badaniu, jedynie podmioty świadczące usługi zdrowotne spodziewały się niewielkiego wzrostu zatrudnienia w pierwszym kwartale.