Wyniki badań: Zwiększone zapotrzebowanie na przejrzystość jest największym wyzwaniem dla międzynarodowych koncernów

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez firmę KPMG LLP z Wielkiej Czwórki, większość menedżerów zajmujących się podatkami od przedsiębiorstw przewiduje, że poszerzenie zakresu międzynarodowych regulacji prawnych w celu zwiększenia przejrzystości będzie najbardziej znaczącą zmianą, jakiej ich firma może oczekiwać w zakresie międzynarodowego opodatkowania w ciągu najbliższego roku. Badanie zostało przeprowadzone w związku z coroczną Międzynarodową Konferencją Podatkową KPMG.

Sondaż na temat wyzwań podatkowych, przed jakimi stoją ich organizacje na światowej arenie biznesowej, wykazał, że 100 respondentów z kadry zarządzającej ds. podatkowych również spodziewa się, że w związku z recesją i deficytami budżetowymi rządu, na całym świecie będzie kontynuowanych więcej badań podatkowych.

Rodney Lawrence, dyrektor podatkowy odpowiedzialny za praktykę KPMG International Corporate Services, powiedział: «Nasze ustalenia potwierdzają również, że kadra zarządzająca ds. podatków od osób prawnych czuje się pod presją zwiększonych wymogów zgodności i nadzoru regulacyjnego na całym świecie i nie widzi wytchnienia w najbliższym czasie.

«Mówią nam też często, że znalezienie wsparcia i zasobów w swoich organizacjach w celu sprostania tym zwiększonym wymaganiom jest trudne w środowisku, w którym robienie więcej za mniej jest teraz normą», powiedział.

Transparency to Change Most

Około 56 procent respondentów wskazało na poszerzone międzynarodowe podejście do zwiększenia przejrzystości w zakresie ryzyka podatkowego, ponieważ dziedzina, której spodziewają się najbardziej zmienić w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednym z przykładów tego nowego podejścia jest niedawno zmienione podejście amerykańskiej wewnętrznej służby skarbowej do ujawniania niepewnej sytuacji podatkowej (UTP).

Na drugim miejscu znalazły się zmiany w opodatkowaniu wartości niematerialnych i prawnych do i ze Stanów Zjednoczonych, na które wskazało 38 proc. ankietowanych.

Oczekiwana większa liczba progów podatkowych

Jeśli chodzi o sposób, w jaki widzą zmiany ryzyka podatkowego w swoich organizacjach w nadchodzącym roku, 54 proc. z nich stwierdziło, że spodziewa się wzrostu liczby kontroli podatkowych na całym świecie, podczas gdy 37 proc. oczekuje, że przepisy podatkowe i praktyki administracyjne będą nadal korygować to, co w przeszłości było akceptowalnymi inicjatywami w zakresie planowania podatkowego przedsiębiorstw.

Na pytanie, gdzie najprawdopodobniej dokonaliby inwestycji, gdyby w ciągu najbliższych 12 miesięcy dostępne były dodatkowe środki dla ich departamentu podatkowego, ponad połowa (51%) ankietowanych stwierdziła, że zainwestuje w zasoby ludzkie, z czego 27% stwierdziło, że ich inwestycje znajdą się poza Stanami Zjednoczonymi, a 24% – wewnątrz.

W innych kluczowych wynikach badań:

  • Spośród propozycji podatkowych, które zostały podane do publicznej wiadomości lub poruszone w budżecie prezydenta Obamy na 2012 rok, prawie jedna trzecia respondentów (31 proc.) stwierdziła, że perspektywa rozszerzenia amerykańskiego dochodu podlegającego opodatkowaniu o dochody uzyskane za granicą w połączeniu z brakiem możliwości odliczenia związanych z tym wydatków miałaby najbardziej dramatyczny wpływ na efektywną stawkę podatkową ich spółek.
  • Repatriacja, przesunięcia kapitałowe (w tym dźwignia finansowa) lub zabezpieczenia były tymi aspektami planowania podatkowego, na które największy wpływ miałyby propozycje budżetu USA na rok 2012, według 33% respondentów.
  • Większość firm (32 proc.) spodziewa się przeznaczyć większe środki podatkowe na Azję, a następnie na Europę (18 proc.), Amerykę Północną (15 proc.) i Amerykę Łacińską (12 proc.).
  • Ceny transferowe pozostają priorytetem dla wielu organów podatkowych na całym świecie, przy czym Stany Zjednoczone są bez wątpienia liderem w egzekwowaniu cen transferowych, według ponad 60 procent respondentów.

«W miarę jak świat staje się coraz mniejszy i coraz bardziej powiązany, firmy międzynarodowe muszą dysponować odpowiednimi zasobami globalnymi i współpracować ponad granicami, aby wyróżniać się na rynku», dodał Lawrence. «Organizacje, które najlepiej rozumieją stojące przed nimi wyzwania i wdrażają planowanie podatkowe w celu sprostania tym wyzwaniom, dają sobie przewagę konkurencyjną, aby wykorzystać stojące przed nimi możliwości».