Zalecenia dotyczące planu wytycznych w zakresie priorytetów IRS

Amerykański Instytut CPA (AICPA) przesłał IRS ponad 150 zaleceń w odpowiedzi na plan wytycznych priorytetowych agencji na lata 2018-2019.

Prawdopodobnie nie jest zaskoczeniem dla osób przygotowujących dokumenty podatkowe i CPA, że poza jednym z 11 paneli AICPA, który ważył się nad rekomendacjami, wśród kwestii poruszonych w 24-stronicowym liście, najwyższy priorytet ma Ustawa o redukcji podatków i zatrudnieniu (TCJA). (W sześciu punktach Komisja ds. Obowiązków w Praktyce Podatkowej nie wspomniała o TCJA, lecz poruszyła kwestie dotyczące schronisk podatkowych, uzasadnionej przyczyny, kar przygotowawczych, zmian w ustawie PATH i ulg podatkowych, organu podpisującego oraz kwestii i korekt dotyczących sekcji 6662, 6664 i 6694.

Inne zalecenia obejmują szeroki zakres kwestii podatkowych dotyczących osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji zwolnionych z podatku. Zagadnienia te dotyczą gospodarki międzynarodowej, partnerskiej, crowdfundingowej i gospodarki opartej na współdzieleniu, wirtualnej waluty oraz przepisów dotyczących własności i zaufania.

AICPA “zachęca” również IRS i Skarb Państwa do uproszczenia opodatkowania, napisała Annette Nellen, CPA, CGMA, przewodnicząca Komitetu Wykonawczego ds. Podatków. Część procesu wytycznych agencji powinna również obejmować najprostsze podejście do celu polityki, zapewnienie bezpiecznych alternatyw, zapewnienie jasnych i spójnych definicji, stosowanie horyzontalnego opracowywania przepisów (zasada umieszczona w jednej sekcji IRS powinna mieć zastosowanie do wszystkich innych sekcji kodeksu), oparcie się na istniejących praktykach prowadzenia dokumentacji w zakresie działalności gospodarczej i standardów branżowych, zrównoważenie prostych zasad ogólnych z bardziej złożonymi zasadami szczegółowymi oraz dopasowanie złożoności zasady do stopnia zaawansowania docelowych podatników, napisał Nellen.

According to the IRS’ 2018-43 notice in the second link above, the agency notes that it and Treasury will prioritize guidance projects to be worked on from 1 July – 30 June 2019. Nic dziwnego, że obie agencje spodziewają się, że skoncentrują się na TCJA i nie zakończą niektórych projektów w ubiegłorocznym planie wytycznych.

Projekty te zostaną przeniesione do najnowszego planu. W zawiadomieniu IRS zamieszczono trzy adresy do zgłaszania uwag, w tym adres poczty standardowej i elektronicznej oraz adres do doręczeń ręcznych.

Komentarze lub pytania do AICPA można kierować do Nellen lub AICPA Senior Manager of Tax Policy and Advocacy Melanie Lauridsen na adresy podane w liście. Podane są również numery telefonów.