Zarządzanie dodatkami w programie Excel

Przez Davida H. Ringstroma, CPA

Add-ins to programy, które podłączają się do programu Microsoft Excel w celu dodania dodatkowych funkcji. Niektóre dodatki rozszerzają podstawową funkcjonalność Excela, podczas gdy inne pozwalają innym produktom na dodawanie funkcji do środowiska Excela. W tym artykule omówię, jak włączyć niektóre z ukrytych funkcji Excela, a także podam kilka wskazówek, co należy zrobić, gdy dodatki innych firm znikną z Excela.

Ukryte cechy

Statki Excel z kilkoma dodatkami, które można włączyć ręcznie. Niektóre z nich obejmują:

  • Analiza TookPak
  • Warunkowy kreator sumowania
  • Euro Currency Tools
  • Kreator wyszukiwania
  • Solver Add-In

Łatwo jest włączyć te dodatki:

  • Excel 2007: Kliknij przycisk Office, wybierz Excel Options, a następnie Add-Ins. Wybrać Excel Add-Ins z sekcji Manage w dolnej części okna Add-Ins, jak pokazano na Rysunku 1, a następnie kliknąć przycisk Go. Jak pokazano na Rysunku 2, wybierz dowolne dodatki, które chcesz dołączyć.

Rysunek 1: Użyj sekcji Zarządzaj do pracy z Dodatkami w programie Excel 2007. Rysunek 2: Jesteś tylko kilka kliknięć myszką od włączenia kilku ukrytych funkcji programu Excel.

  • Excel 2003 i wcześniejsze: Wybierz Narzędzia, Dodaj-Wpisy, a następnie wybierz dowolne dodatki, które chcesz włączyć, jak pokazano na rysunku 2.

W innych przypadkach, aplikacje innych firm mogą automatycznie instalować dodatki w programie Excel. Na przykład, Adobe Acrobat często dodaje niestandardowe menu lub pasek narzędzi w programie Excel. Niektórzy z moich klientów pracują w branży finansowej i polegają na dodatkach Bloomberg lub Reuters, które umożliwiają użytkownikom zwracanie cen i innych danych dotyczących produktów finansowych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego Excela. Większość dodatków jest dobrze przygotowana, a użytkownik może mieć tendencję do brania ich za pewnik – do dnia, w którym uruchomi Excel i stwierdzi, że jego funkcjonalność zniknęła. Podobnie jak niedźwiedź-matka z małymi dziećmi, Excel bardzo chroni swoje środowisko pracy. Jeśli Excel stwierdzi – słusznie lub niesłusznie – że dodatek spowodował awarię programu Excel, dodatek zostaje umieszczony na liście wyłączonych. W takich przypadkach Excel zazwyczaj ostrzega, ale w przypadku wspólnego lub publicznego komputera, ktoś inny może zdecydować się na wyłączenie dodatku bez Twojej wiedzy. W takich przypadkach menu lub pasek narzędzi, które oferuje dodatek, po prostu znikają. Na szczęście, łatwo jest ponownie włączyć dodatki, jeśli wiesz gdzie szukać:

  • Excel 2007: Kliknij przycisk Office, wybierz Excel Options, a następnie Add-Ins. Z sekcji Zarządzaj u dołu okna Dodaj-Insy (pokazanej na Rysunku 1) wybrać Wyłączone dodatki, a następnie kliknąć Idź. Jak pokazano na Rysunku 3, wszystkie wyłączone dodatki pojawią się na liście Nieaktywne elementy. Możesz włączyć takie elementy pojedynczo, a następnie kliknąć Zamknij.

Rysunek 3: Za pomocą tego okna można ponownie włączyć wyłączone dodatki programu Excel.