Zawiadomienie IRS 2012-22 Dostosowuje wytyczne dotyczące oszczędności energii Procentowe

Według grupy przeglądu kapitałowego

Ustawa o polityce energetycznej z 2005 r. zawiera ulgę podatkową dla inwestycji w “energooszczędne nieruchomości komercyjne” przeznaczone do znacznego obniżenia kosztów ogrzewania, chłodzenia, ogrzewania wody i oświetlenia wnętrz nowych lub istniejących budynków komercyjnych oddanych do użytku w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2013 r.

Właściciele lub najemcy budynków, którzy zapłacili za kwalifikujące się energooszczędne projekty budowlane lub modernizacyjne, mogą kwalifikować się do ulgi podatkowej w wysokości do $1.80 za stopę kwadratową, jeśli koszty energii są zredukowane o 50 procent lub więcej. Częściowe odliczenie w wysokości $.60 na stopę kwadratową jest dostępne dla inwestycji w oświetlenie, ogrzewanie i chłodzenie lub przegrody zewnętrzne budynku, które dają w rezultacie 16â
procentowa redukcja kosztów energii (jedna trzecia z 50-procentowego zapotrzebowania). Zgodnie z zawiadomieniem IRS 2006-52, te wartości procentowe obowiązują w odniesieniu do nieruchomości oddanych do użytku między 1 stycznia 2006 r. a 31 grudnia 2008 r.

IRS Notice 2008-04, Energy Improvement and Extension Act of 2008, zmienił wartości procentowe oszczędności energii dla trzech podsystemów w następujący sposób: Oświetlenie wewnętrzne wzrosło z 16â
procent do 20 procent, HVAC wzrósł z 16â
procent do 20 procent, a przegrody zewnętrzne budynku zmniejszyły się z 16â
procent do 10 procent. Zmniejszenie procentu przegród zewnętrznych do 10 procent jest wyraźnie korzystne dla właścicieli budynków podejmujących się budowy lub ulepszania całych budynków lub tych, którzy szukają alternatywnych sposobów na częściowe odliczenie.

Ostatnio, zawiadomienie IRS 2012-22 zawiera skorygowane wytyczne dotyczące wartości procentowych oszczędności energii wymaganych do uzyskania odliczenia przewidzianego w sekcji 179D. Systemy oświetlenia wewnętrznego wymagają obecnie 25-procentowej redukcji kosztów energii, podczas gdy procentowy udział HVAC został obniżony do 15 procent, a przegrody zewnętrzne budynku pozostają na poziomie 10 procent. Te wartości procentowe obowiązują dla nieruchomości oddanych do użytku w okresie od daty wejścia w życie zawiadomienia 2012-22 do 31 grudnia 2013 roku. Wytyczne IRS stanowią ponadto, że w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania części 179D poza dzień 31 grudnia 2013 r., te wartości procentowe będą obowiązywać (o ile zmiana części 179D lub poniższe wytyczne nie stanowią inaczej) w okresie przedłużenia.

Podsumowanie wartości procentowych oszczędności energii przedstawionych w wytycznych IRS
Wartości procentowe oszczędności energii dozwolone na mocy zawiadomienia 2006-52
Wartości procentowe oszczędności energii dozwolone na mocy zawiadomienia 2008-40
Wartości procentowe oszczędności energii dozwolone zgodnie z zawiadomieniem 2012-22
Wewnętrzne systemy oświetleniowe
16 2/3
20
25
Systemy ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej
16 2/3
20
15
Przegrody zewnętrzne budynku
16 2/3
10
10
Skuteczne w przypadku nieruchomości oddanych do użytku
1/1/2006-

12/31/2008
1/1/2006-

12/31/2013
Data wejścia w życie zawiadomienia 2012-22 – 12/31/2013; jeżeli §179D zostanie przedłużony poza 12/31/2013 r., obowiązuje również (o ile zmiana §179D lub poniższe wytyczne nie stanowią inaczej) w okresie przedłużenia.

Oświetlenie jest jednym z najczęstszych projektów w zakresie efektywności energetycznej podejmowanych przez właścicieli budynków chcących zakwalifikować się do odliczenia przewidzianego w sekcji 179D. Postępy w zakresie produktów i systemów oświetleniowych, a także systemów automatyzacji budynków oraz lepsze wykorzystanie oświetlenia naturalnego, takiego jak oświetlenie dzienne, nadal prowadzą do większego ograniczenia zużycia energii przez właścicieli budynków komercyjnych. W miarę doskonalenia tych produktów i technik odnotowuje się coraz większe oszczędności, często przekraczające wytyczną dotyczącą oszczędności na poziomie 25 procent.

Aby zakwalifikować się do sekcji 179D odliczenia, należy pamiętać, że należy stosować oprogramowanie obsługiwane przez IRS, a w przypadku proponowanych lub nowo instalowanych: modernizacji oświetlenia, HVAC, ciepłej wody użytkowej i przegród zewnętrznych budynku wymagany jest niezależny certyfikat. Osoba trzecia przeprowadzi kontrolę fizyczną przez wykwalifikowanego inżyniera, który przeprowadzi badanie efektywności energetycznej (EES) w celu obliczenia, określenia i poświadczenia dopuszczalnych odliczeń dla części lub całości kosztów efektywnego energetycznie oświetlenia, HVAC, ciepłej wody użytkowej i przegród zewnętrznych budynku – lub każdego z tych podsystemów, które zostały dopuszczone do eksploatacji po 31 grudnia 2005 r. i przed 1 stycznia 2014 r. Następnie wydawane są oświadczenia o certyfikacji i dopuszczalnych odliczeniach dla urządzeń/systemów spełniających minimalne wymagania normy 90.1-2001 Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Ciepłownictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) dla wewnętrznych systemów oświetlenia, ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, które odzwierciedlają odpowiednią redukcję zużycia energii. Oświadczenia dotyczące energooszczędnych systemów oświetleniowych spełniających wymagania stałego przepisu sekcji 2.03 ust. 1 lit. a) – zostaną sporządzone zgodnie z odpowiednim i stosowanym zawiadomieniem IRS: 2006-52, 2008-40 lub 2012-22.

Powiązany artykuł:

  • Wskazówka podatkowa: Generowanie Kredytów Energetycznych dla Klientów