Zwiększ swoje umiejętności korzystania z programu PowerPoint do zastosowań na uczelniach.

Rozpoczynając to, co może stać się narodowym trendem, Chicago University of Chicago’s Graduate School of Business wymaga teraz od nowych aplikantów przedstawienia prezentacji PowerPoint oprócz tradycyjnej aplikacji, transkryptów i wyników testów.

Powodem zapotrzebowania na slajdy PowerPoint jest fakt, że program do prezentacji firmy Microsoft jest standardem oprogramowania w salach konferencyjnych w całej Ameryce. Rose Martinelli wyjaśnia, że prezentacja slajdów ma na celu dać uczniom możliwość zaprezentowania swojej kreatywnej strony przed komisją rekrutacyjną. “Chcieliśmy mieć wolną przestrzeń dla studentów, aby mogli powiedzieć, co uważają za ważne”, powiedziała.

Uczelnie od kilku lat wykorzystują technologię aplikacji wejściowych, pozwalając potencjalnym studentom na składanie aplikacji online. A wiele szkół pozwala lub nawet zachęca kandydatów do złożenia dodatkowych materiałów wraz z aplikacjami (pamiętaj Elle Woods in Legally Blonde ?), ale wydaje się, że Uniwersytet Chicago jest pierwszym, który wymaga takiego zgłoszenia.

U of C ogranicza wymaganą prezentację do czterech slajdów, bez hiperłączy i bez wideo (przepraszam, Elle), ale wybór treści zależy wyłącznie od wnioskodawcy. “Naprawdę nie wiem, co dostaniemy”, powiedziała Martinelli. Wskazała, że jakość slajdów nie jest tak ważna jak kreatywność materiału, który zawiera.